Deklaracje PPK pracowników

Do końca lutego istnieje obowiązek określenia się przez zatrudnionych ( umowy o pracę i zlecenia ) w PPK*. 

Jeżeli pracownik wyrazi zgodę oznacza to, że od 1.03 firma musi przystąpić do PPK a jeżeli już ma umowę z funduszem (pracownik) to trzeba wdrożyć procedury zgłoszeniowe. 

O szczegóły pytajcie swoje księgowe / księgowych.

 

 

Poniżej wzory

 

*Pracownicze Plany Kapitałowe