Jak dodać wyjątek w zaporze Windows dla Warsztat24

  1. Klikamy start i polu wyszukiwania wprowadzamy :
    1. wf.msc
    2. naciskamy enter

2. Pokazuje się nam okienko zapory systemu Windows.

3. Po prawej stronie u góry okna klikamy – Nowa reguła .

4. Po wyświetleniu okna dialogowego z pytaniem – regułę jakiego typu chcesz utworzyć ?  wybieramy – Program . klikamy – DALEJ

5. Otwiera się okno z pytaniem – czy ta reguła dotyczy wszystkich programów, czy tylko określonego programu ?

6. Wybieramy – Ta ścieżka programu

7. Można wkleić tą ścieżkę C:\wamp\bin\apache\Apache2.4.4\bin\httpd.exe 

8. Klikamy dalej

9. Z kolejnego okna wybieramy – Zezwalaj na połączenie i klikamy DALEJ

10. Pojawia się okno – Kiedy ma zastosowanie ta reguła ? Skoro jesteś w tym poradniku to proszę zaznacz wszystkie . Następnie naciskamy Dalej .

11. Pojawia się okno z prośbą o podanie nazwy reguły. Jest to nazwa , która będzie dla nas czytelną i będzie nam podpowiadać w przyszłości jakiego programu dotyczy. Ja wprowadzam W24.

12. Naciskamy Zakończ.

13. Wyjątek został dodany. Prawdopodobnie pojawi się on na górze – tak jak w moim przypadku. Możemy zamknąć to okno.

 


Wersja dla IT

Należy dodać ten program dla przepuszczania ruchu C:\wamp\bin\apache\Apache2.4.4\bin\httpd.exe . Można również dodać sam port 80, 443 .