ELZAB | Konfiguracja drukarki po kablu USB z użyciem ElzabRemotePrinter

ELZAB | Konfiguracja drukarki po kablu USB z użyciem ElzabRemotePrinter

Zmiana protokołu

Naciskamy „wyjdź + menu”
Ustawienia ->
Param.Trans ->
Ustawienia Usług ->
Ustawienia Sieciowe ->
PORT 1 ->
Protokół ->
ELZAB

Zatwierdzamy i wychodzimy z menu

Ustawienia połączenia

Naciskamy „wyjdź + menu”

Ustawienia ->
Param.Trans ->
Ustawienia Usług ->
Ust. Sprzętowe ->
Ust.Sieciowe ->
USB ->

Upewniamy się że przed opcją ETH jest znak „-”
Sprawdzamy czy przed opcją „Brama Domyślna” widnieje znak „-„

 

Po wykonanych czynnościach należy wyłączyć i włączyć drukarkę