ELZAB | Konfiguracja drukarki w sieci LAN z użyciem BSX

ELZAB | Konfiguracja drukarki w sieci LAN z użyciem BSX

Zmiana protokołu

Naciskamy „wyjdź + menu”
Ustawienia ->
Param.Trans ->
Ustawienia Usług ->
Ustawienia Sieciowe ->
PORT 1 ->
Protokół ->
THERMAL

Zatwierdzamy i wychodzimy z menu

Ustawienia sieci

Naciskamy „wyjdź + menu”

Ustawienia ->
Param.Trans ->
Ustawienia Usług ->
Ust. Sprzętowe ->
Ust.Sieciowe ->
Moduł wew ->
Sieci WIFI ->
Lista Sieci ->

Wybieramy naszą sieć
Wpisujemy nasze hasło zatwierdzając każdy znak
Po wpisaniu hasła zatwierdzamy i cofamy się o jedno menu

Ustawienia WIFI->

Upewniamy się że mamy „+” przy opcji „WIFI Włączone”
Wyłączamy „oszczędzanie energii” ustawiając znak „-” przed tą opcją
Sprawdzamy czy mamy ustawiony znak „+” przed „Brama Domyślna”
Wyłączamy „DHCP” ustawiając znak „-„

Następnie ustawiamy stały adres IP dla naszej drukarki
Przed ustawieniem należy sprawdzić czy żadne inne urządzenie nie zajmuje tego adresu IP

Ustawiamy adres naszej bramy domyślnej oraz maskę sieci

Wybieramy serwery DNS 8.8.8.8 i 8.8.4.4

Po wykonanych czynnościach należy wyłączyć i włączyć drukarkę