Jak przyspieszyć WampServer ?

Poniższe pkt instrukcji przeznaczone są dla użytkowników zaawansowanych. Nie należy zmieniać innych linii. Nie odpowiadamy za nieprawidłowe wprowadzenie zmian.

1. LPM na WampSerwer -> PHP -> php.ini

Otwiera się okno z ustawieniami PHP .

Wyszukujemy linię z tekstem ( w większości przypadków na samym dole pliku )

zend_extension = „c:/wamp/bin/php/php5.4.16/zend_ext/php_xdebug-2.2.3-5.4-vc9.dll”

i dodajemy przed zend_extension znak średnika „;” . Linia powinna wyglądać następująco po naszych zmianach

;zend_extension = „c:/wamp/bin/php/php5.4.16/zend_ext/php_xdebug-2.2.3-5.4-vc9.dll”

Zamykamy plik zapisując zmiany.


2. LPM na WampServer -> Apache -> Moduły Apache i wyszukujemy moduł cgi module.  CGI Module ( wystarczy kliknąć LPM )


3. LPM na WampServer -> Apache -> httpd.conf

Otwiera się plik . Wyszukujemy linię

Listen :80

i zmieniamy na

Listen 0.0.0.0:80

Następnie szukamy linii #MaxRanges unlimited

i pod nią wklejamy tekst :

#warsztat24
AcceptFilter http none
AcceptFilter https none

Zapisujemy plik i zamykamy edytor.


4. LPM na WampServer -> MySQL -> my.ini

Otwiera się plik z konfiguracją. Wyszukujemy fragment ( jest zaraz na początku pliku )

max_allowed_packet = 1M

za nią na dole ( naciskasz ENTER ) wklejamy poniższe linie :

query_cache_type = 1
query_cache_size = 4M
query_cache_limit = 1M
thread_cache_size = 4M
table_open_cache = 1000

Po naszej zmianie powinno to wyglądać tak :

[wampmysqld] port = 3306
socket = /tmp/mysql.sock
key_buffer = 16M
max_allowed_packet = 1M

query_cache_type = 1
query_cache_size = 4M
query_cache_limit = 1M
thread_cache_size = 4M
table_open_cache = 1000

sort_buffer_size = 4M
net_buffer_length = 8K
read_buffer_size = 256K

 


Po wprowadzeniu zmian, należy : LPM -> restartuj wszystkie usługi


 

LPM -> lewy przycisk myszki