Konfiguracja drukarek fiskalnych NOVITUS (USB | Novitus Remote Printer)

WAŻNE: Proszę pamiętać że drukarka musi być fiskalna czyli połączona do repozytorium (taką konfiguracje wykonują serwisanci drukarek fiskalnych!)

Zmiana protokołu komunikacji

Wchodzimy do menu i wybieramy

 • Menu->
 • Ustawienia->
 • Konfiguracja->
 • Komunikacja->
 • Protokół komunikacji->

Wybieramy „XML” i zatwierdzamy
Po zatwierdzeniu wychodzimy do głównego menu

Wchodzimy do menu i wybieramy

 • Menu->
 • Ustawienia->
 • Konfiguracja->
 • Komunikacja->
 • Protokół komunikacji->

Wybieramy „XML” i zatwierdzamy
Po zatwierdzeniu wychodzimy do głównego menu

Konfiguracja połączeń

Wchodzimy do menu i wybieramy

 • Menu->
 • Ustawienia->
 • Konfiguracja->
 • Komunikacja->
 • Połączenia portów->


Ustawiamy porty tak aby przy każdym było wybrane (0 BRAK) oprócz portu (USB1) tam ustawiamy (1 PC)


Po przejściu prez wszystkie porty drukarka cofnie Nas do menu.

Następnie wychodzimy do głownego menu


Konfiguracja NovitusRemotePrinter

Pobieramy aplikacje (NRP – NovitusRemotePrinter)
Wypakowywujemy ją do C:/wamp
i tworzymy skrót na pulpicie

 • PPM na ikone NRP
 • Wyślij do->
 • Pulpit (utwórz skrót)


Uruchamiamy NRP i wchodzimy w zakładkę (Settings)

 • (Connection type) -> Serial Port
 • (COM) – Ustawiamy na port COM naszej drukarki
 • (Speed) – 9600

Zatwierdzamy przyciskiem (Apply)

Po wybraniu ustawień dla naszej drukarki naciskamy (Start)
Po kilku sekundach w oknie aplikacji powinna nam się pojawić nazwa i model drukarki


Konfiguracja Warsztat24

Logujemy się do programu i wchodzimy w zakładkę

 • Ustawienia ->
 • Fiskalizacja


Uzupełniamy pola

 • Drukarka fiskalna -> (NOVITUS XML)
 • Adres IP drukarki -> 127.0.0.1
 • Port drukarki -> 9998

Zatwierdzamy przyciskiem (Zapisz zmiany)

Teraz nasz drukarka jest skonfigurowana z programem i możemy drukować paragony fiskalne