NOVITUS| Konfiguracja drukarki w sieci LAN z użyciem BSX

NOVITUS| Konfiguracja drukarki w sieci LAN z użyciem BSX

Zmiana protokołu

Menu->
Ustawienia->
Konfiguracja->
Komunikacja->
Protokół komunikacji->
NOVITUS ZGODNY

Zatwierdzamy i wychodzimy z menu

Ustawienia portów

Menu->
Ustawienia->
Konfiguracja->
Połączenia portów->

Ustawiamy porty tak aby każdy port miał ustawione (0 BRAK) oprócz pierwszego portu TCP na jaki natrafimy gdzie ustawiamy (1 PC)
VIDEO od momentu konfiguracji portów

Aby przejść do kolejnego portu zatwierdzamy wybór przyciskiem (OK)

Ustawienia połączenia internetowego

Menu->
Ustawienia->
Konfiguracja->
Komunikacja->
Ustawienia Sieci->

Ustawiamy „Przydział IP RĘCZNY”
Wprowadzamy wolny adres w naszej sieci jako adres naszej drukarki
Zmieniamy adres maski sieci oraz bramy domyślnej
Serwery DNS zmieniamy na 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4

Po wykonanych czynnościach należy wyłączyć i włączyć drukarkę