Wyświetlanie na wydrukach zleceń uwag serwisu

Opcję tą znajdziemy w zakładce „Zlecenia” w ustawieniach zębatka

 

Pokazać na wydrukach zleceń uwagi serwisu?– opcja pozwala na pokazywanie na wydrukach uwag, które wprowadziliśmy przy tworzeniu lub poprawie zlecenia. Uwagi wyświetlane są w następujący sposób:

Uwagi

Uwagi zobaczymy też w wydrukach dla serwisu.