Aktualizacja 3.12

wersja 3.12
– uruchomiono dodawanie pozycji po wyjściu z faktury dla faktur bez zlecenia
– dodanie waluty na liście zleceń
– wprowadzona została domyślna stawka VAT (w przypadku warsztatów z Holandii %VAT=21)
– wyłączono wymagalność pól marka, model, nr rejestracyjny
– na liście klientów dodano informację o nr telefonu do SMS
– pogrubiono na zleceniu wartości marka i model
– na zleceniu dla serwisu dodano numer zlecenia

By zmienić stawkę domyślną stawkę VAT należy przejść do ustawień systemu (ikona trybika) następnie systemowe.