Aktualizacja 3.14

wersja 3.14
– usunięcie z wersji paragonów testowych dla BSX Printer