Aktualizacja 3.48

wersja 3.48
– import zamówień z hurtowni RODON
– poprawienie paginacji klientów
– w menu klienci dodanie w opcjach możliwości wystawienia faktury
– w terminarzu w polu daty dodano wybór daty przez kalendarz
– poprawiono rozliczanie pracowników
– w zleceniach ( w szczegółach ) dodano informację o numerze  telefonu klienta
– w zleceniach ( w szczegółach ) dodano możliwość edycji nagłówka zlecenia
– w zleceniach ( ekran + wydruk ) dodano opcję prezentacji indeksu P/N
– w wydruku dla serwisu dodano opcję wyboru możliwości wydruku ze wszystkimi wprowadzonymi pozycjami, czy tylko te , które nie zostały zakończone
– personalizacja FOX-CAR, Holandia
– personalizacja ACANA Polska
– dodany dokument Inwentaryzacji+
– dodany dokument Inwentaryzacji-
– poprawienie kolejności sortowania w fakturach proforma
– wysyłanie faktury na maila do klienta ( format PDF )
By ta opcja zadziałała w ustawieniach -> email należy podać niezbędne informacje dotyczące serwera pocztowego, przez który ma być nawiązywane połącznie.
– w towarach dodano wydruk stanów magazynowych
– dodano możliwość kasowania raportu kasowego
– w dostawach umożliwiono edycję nagłówka / zmiana rodzaju dokumentu /
– w towarach umożliwiono zmianę rodzaju wprowadzonego towaru
– wysyłanie zlecenia na maila
– wprowadzono sprawdzanie numeru faktury zakupu, celem uniknięcia duplikatów
– dodano wydruk grupujący historię pojazdu wg wykonanych zleceń
– dodana w terminarzu została możliwość ustawienia godzin kalendarza od – do by zmienić rozpiętość czasu pracy w kalendarzu należy przejść do ustawień -> terminarz i wprowadzić odpowiednie godziny pracy
– przy dodawaniu zlecenia serwisowego wymuszane jest uruchomienie kalendarza
– przy dodawaniu nowego zlecenia wyłączone zostało przechodzenie do automatycznego dodawania pozycji w zleceniu
– zwiększenie czcionki oznaczającej czas otwarcia zlecenia
– na fakturach ( ekran + wydruk ) dodano opcję prezentacji indeksu P/N
– JPK VAT 3 – tylko dla administratora systemu

– przy fisklizacji dokumentu dodano dodatkową weryfikację prawidłowej opercji w przypadku gdy paragon nie będzie zafiskalizowany system usunie plik wymiany i nie zaznaczy faktury lub paragonu jako zafiskalizowany