Aktualizacja 3.52

wersja 3.50 - 3.52
- połączenie wersji z GroupAuto Polska
- w paragonach dodano możliwość wprowadzenia pozycji po wyjściu
- w fakturach umożliwiono dodanie pozycji po wyjściu z dokumentu
- zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto /brutto ceny sprzedaży
- zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto / brutto zakupu
- przyjmowanie dostawy
- dodano cenę brutto sprzedaży
- zmiana skryptu wyszukiwania w towarach - zdecysowane przyspieszenie
- wyłączono autopodpowiedzi z przeglądarki
- faktury / paragony dodawanie pozycji
- przyspieszenie skryptu wyszukiwania
- faktury / paragony
- poprawiono wyświetlanie rabatu
- poprawiono wyświetlanie indeksu
- dodawanie zlecenia serwisowego
- dodano przeliczanie KW / KM
- poprawiono odczyt AZTEC
- KW / KM
- rodzaj silnika
- zlecenia serwisowe
- usprawniono filtr , aktualnie zapamiętuje zmienne do momentu wyjścia z zakładki zleceń
- personalizacja PACAR
- w menu klienci dodano szablon importu z pliku CSV
- w menu faktury usprawniono działanie filtra. Aktualnie filtr zapamiętuje ustawienia
do wyjścia z faktur
- w menu towary dodano możliwość szybkiej zmiany parametru czy pokazywać stany 0 albo nie
- w towarach przy ich edycji dodano ceny netto / brutto
- przy wprowadzeniu ceny zakupu w zleceniu , cena jest zapamiętywana w towarach
- w terminarzu poprawiono błąd pokazywania tylko klientów, którzy są w bazie zleceń
- w przechowalni dodano datę wymiany
- poprawienie VIN
- poprawiono błąd przy dodawaniu klienta 'klient o tym numerze nip już jest wprowadzony'
- poprawiono błąd wysyłania e-maila z konta Gmail
- dodano log przy kasowaniu pozycji lub całości paragonu
- aktualizacja wyglądu faktury NOR
- zaktualizowano liczenie netto/brutto faktury, zlecenia, towary, przyjęcia
na wszystkich formatkach pojawiły się :
- cena zakupu netto
- cena zakupu brutto
- cena sprzedaży netto
- cena sprzedaży brutto
- poprawienie zaokrągleń przy wyliczniu ceny brutto do 2 miejsc po przecinku
- raport rozliczania pracowników
- przy braku wyboru pracownika dodano etykietę pracownika na raporcie wszystkich
- dodano podsumowanie dla każdego pracownika
- lista dostaw ładuje się szybciej