Aktualizacja 3.65.97

  • dodana funkcja wystawiania faktury z paragonu
    – zablokowanie edycji pozycji w dokumentach powiązanych
    – aby skasować np. paragon, z którego wystawiona jest faktura najpierw należy skasować fakturę