Aktualizacja 3.72

wersja 3.72
– zmiana serwera (szybszy) dla rozkodowania kodów AZTEC
– wprowadzenie generowania nowego JPK
– dodanie procedur dla wystawiania faktury
– zmniejszono przyciski w fakturach (ze względu na ilość)
– poprawiono zmieniający się status płatności po zamknięciu zlecenia
– poprawiono wyświetlanie guzika faktur zbiorczych
– w widoku tworzenia faktury dodano formularz wyboru procedur i typów.
– Dodano informacje o dokonaniu zmian w procedurach i typach z poziomu widoku faktury.
– Zoptymalizowano mechanizm zmian procedur i typów.
– Zsynchronizowano mechanizm wystawiania faktury do paragonu ze znacznikiem FP:
Jeśli nie istnieje w programie paragon do faktury, FP można zaznaczać i odznaczać ręcznie.
W przeciwnym wypadku pole FP ustawiane jest stale na „TAK”.
– Dodano wpis do logów w przypadku zmiany danych nagłówka faktury.

 

Przypominamy też, iż na wydruku faktury (opcjonalnie) istnieje możliwość wyświetlania informację o GTU. Włącza się tą informację przechodząc do menu -> ustawienia -> faktury -> Czy pokazywać kody GTU na wydruku faktury?