Aktualizacja 3.74.26 – 3.74.34

wersja 3.74.27-34
– poprawiono błąd wystawiania faktury proformy (łączenia z dokumentem końcowym)
– zmiana sposobu odpytywania o oferty (poprzedni przy słabym łączu mógł spowalniać wyświetlenie)

Terminarz
– refaktoryzacja kodu wysyłka sms o umówionych terminach w warsztacie
– poprawiono na ilość dni przed
– poprawiono na ilość godzin przed

Faktury
– Poprawa liczenia pól cen jednostkowych po zamianie %VAT w pozycji faktury
– dodano przy fakturze zaliczkowej vat<>23
– w przypadku udzielenia rabatu w wyświetlanej fakturze pokazują się ceny przed rabatem

Zakupy
– w opcjach magazynu dodano parametr – Aktualizować nazwę towaru w bazie przy imporcie ?
– jeśli wybrane na TAK – pozycja z towarów jest każdorazowo nadpisywana importowaną nazwą
– jeśli wybrane na NIE – pozycja z towarów nie jest nadpisywana importowaną nazwą
– po wgraniu aktualizacji ten parametr domyślnie zaznaczony jest na TAK
– dodano import z pliku CSV z hurtowni Larsson Polska
– poprawiony domyślny parametr czy usługa, który przy imporcie był zaznaczony jako TAK. Po aktualizacji zaznaczany jest jako nie

Zlecenia
– poprawiono błąd wolnego wyświetlania się listy zleceń u części klientów

wersja 3.74.26
– tymczasowe wyłączenie możliwości tworzenia ofert online
– naprawienie błędu fiskalizacji paragonu. Błąd polegał na tym, że w momencie wystawiania
ze zlecenia paragonu lub faktury, dokument nie drukował się tylko wracał do widoku a zaznaczał go jako
zafiskalizowany (wydrukowany na drukarce fiskalnej)