Archiwizacja programu dla warsztatu

Aby zarchiwizować katalog  C:\wamp najpierw należy :

  1. zatrzymać program WampServer
  2. zamknąć program WampServer.

Jak zatrzymać i zamknąć program Wamp?

  1. Klikamy na ikonę programu Wamp lewym przyciskiem myszy i wybieramy „Zatrzymaj wszystkie usługi”.
  2. Teraz klikamy na ikonę programu prawym przyciskiem myszy i wybieramy  „Zakończ”. Możemy teraz przejść do archiwizacji.

Jaki katalog muszę archiwizować ?

  1. Otwieramy  „Mój komputer” a następnie „Dysk lokalny (C:)”. S
  2. Szukamy folderu „Wamp”
  3. Klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Wyślij do” a następnie „Folder skompresowany (zip)”.
  4. Teraz rozpocznie się kompresja plików.

Gdzie znajduje się kopia ZIP ?

Po zakończeniu kompresji ZIP, skompresowany plik znajdziemy na dysku lokalnym C:\ .