Automatyczne Uruchamianie WampServer wraz ze startem systemu

Automatyczne Uruchamianie WampServer wraz ze startem systemu (jeśli się automatycznie nie uruchamia)

 

  1. Klikamy start i w polu wyszukiwania wpisujemy „usługi”, po prawej stronie klikamy „uruchom jako administrator”
  2. Szukamy usługi wampapache, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Właściwości”
  3. Następnie w polu „Typ Uruchomienia” zmieniamy typ na automatyczny i klikamy przycisk „OK”
  4. Szukamy usługi wampmysqld, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Właściwości”.
  5. Następnie w polu „Typ Uruchomienia” zmieniamy typ na automatyczny i klikamy przycisk „OK” 
  6. Od teraz aplikacja „Warsztat24” będzie się automatycznie uruchamiać wraz ze startem systemu :-} 

 

Wersja dla IT:

Zmieniamy typ uruchamiania usług wampapache i wampmysqld na automatyczny.