Aktualizacja 3.65.84

– scalanie klientów. Gdy z jakiegoś powodu pojawią się klienci, którzy są tacy sami można tych klientów przypisać do jednego.
Scalanie klientów dostępne jest w menu -> klienci .
Aby mieć możliwość scalania klientów należy zalogować się jako administrator
Jedyną możliwością przywrócenia przy błędnym wyborze i scaleniu, jest wykonanie przed procesem kopii danych (3.65.66)


– dodany import z pliku XML z hurtowni Auto-Moto-Valdi z Brzeźnica (3.65.67)
– poprawiono błąd związany z wyświetlaniem usługi w fazie początkowej tworzenia inwentaryzacji (usługa nie była brana pod uwagę, ale była widoczna na liście).(3.65.67)
– poprawiono błąd związany z wyświetlaniem liczby dostępnych (rekordów) towarów w programie przy paginacji.(3.65.67)
– poprawiono niedogodność związaną z wyświetlaniem dużej liczby stron w przypadku, gdy zarządano by stany zerowe nie były wyświetlane.(3.65.67)
– aktualizacja inwentaryzacji (3.65.67)
– aktualizacja dla wystawiania faktury exportowej ze zlecenia (3.65.67)
– dodanie importu przez API z hurtowni xTech z Tarnowskich Gór (3.65.68)
– aktualizacja opłaty ewidencyjnej na fakturach (dodanie dodatkowego przeszukiwania znaku) (3.65.69)
– wyłączenie blokowanie poprawiania nazwy w pozycji faktury (3.65.70)
– personalizacja P.M.(3.65.71)
– aktualizacja dla raportów kasowych (3.65.72)
– usunięcie błędnego komunikatu o sprzedaży ponad stan przy poprawianiu zlecenia serwisowego (3.65.72)
– odznaczenie płatności przy płatności kartą (3.65.73)
– aktualizacja nr dokumentu przy imporcie z hurtowni Gordon (3.65.74)
– aktualizacja wyglądu wydruku faktury korekty (3.65.74)
– aktualizacja opłaty ewidencyjnej (3.65.75)
– usunięte przeliczanie marży przy imporcie pliku z GapPortal (3.65.76)
– personalizacja dla EuroWarsztat (3.65.76)
– aktualizacja dla inwentaryzacji (3.65.77)
– import przez API dokumentów zakupu z hurtowni Go-West (3.65.78)
– optymalizacja bazy inwentaryzacji (3.65.79)
– dodanie raportu (3.65.80)
– aktualizacja rozliczeń (3.65.81)
– wystawienie faktury od netto (3.65.82)
– brak przycisku fiskalizacji jeśli wartość dokumentu = 0 (3.65.82)
– wyłączona możliwość fiskalizacji w fakturze jeśli klient posiada nip (3.65.83)
– wyłączona fiskalizacja dla faktury, która posiada NIP i jest wystawiona od cen netto

– zmiany w uwalnianiu zlecenia w dokumencie zakupu.(3.65.83)
Na wiele próśb uwolnienie zlecenia w zakupie powoduje wykasowanie wcześniej przeniesionych pozycji
na zlecenie.

– możliwość wyłączenia w wydruku paragonu opłaty ewidencyjnej.(3.65.83)
menu -> ustawienia -> fiskalizacja -> Durkować na paragonie opłatę ewidencyjną ?
opcja ta domyślnie ustawiona jest na TAK (drukowanie opłaty ewidencyjnej na pragonie)

– aktualizacja JPK_FA(3) (3.65.83)
– aktualizacja adresu WS dla Auto Partner Bieruń (3.65.84)

 

 


Ważna informacja 

Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem

https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/