GUS pobieranie informacji – Ważne

Od wersji 3.46 zostało udostępnione pobieranie informacji  o kliencie z GUS.

Wystarczy wprowadzić nr nip i system zaczyta dane.

Aby ta funkcja mogła zadziałać należy w WampServer uruchomić dwie dodatkowe funkcje . W tym celu klikamy:

  1. lewym przyciskiem myszy na ikonie WampServer
  2. lewym przyciskiem klikamy na PHP
  3. lewym przyciskiem klikamy na Rozszerzenia PHP
  4. jeżeli nie jest zaznaczone rozszerzenie php_openssl – klikamy na nie lewym przyciskiem myszy
  5. w tym momencie WampServer uruchamia się ponownie
  6. ponawiamy kroki od 1 do 3
  7. jeżeli nie jest uruchomione rozszerzenie php_soap klikamy na nie lewym przyciskiem

 

w skrócie :

Należy z rozszerzeń PHP WampServer uruchomić dwie dodatkowe biblioteki : php_openssl i php_soap