Tworzenie grup klientów, dodanie klienta do grupy

Przechodzimy do zakładki klienci, następnie grupy klientów.   Klikamy przycisk dodaj grupę.   Po wpisaniu nazwy grupy klikamy zapisz pozycję. Teraz dodając  nowego klienta lub edytując jego dane będziemy mogli przydzielić go do jednej z grup.

Dodawanie nowego klienta

Klikamy zakładkę klienci, następnie dodaj klienta: Po uzupełnieniu pól oznaczonych gwiazdką klikamy zapisz. Dane klienta można również pobrać z bazy danych GUS. Wystarczy wpisać NIP klienta i kliknąć na dowolne inne pole. Program sam wyszuka jego najważniejsze dane.

Dla przypomnienia

Przypominamy, że program jest w wersji lokalnie zainstalowanej i wszelkie kopie należy wykonywać samodzielnie. Aktualna wersja przy wychodzeniu z programu pyta o to czy chcemy wykonać kopię bezpieczeństwa. Katalog, w którym wykonywana jest kopia bezpieczeństwa to : c:\wamp\www\db_backups Nie posiadamy i nie mamy dostępu do danych zebranych na dysku lokalnym . Jak wykonać pełną kopię […]

Konfiguracja konta Gmail dla wysyłania wiadomości z Warsztat24.com

Jak wysłać fakturę lub zlecenie serwisowe przez konto Gmail.com ? Jeżeli na Gmail.com uruchomione jest dwustopniowa weryfikcja konta to : Przechodzimy pod ten link :  https://myaccount.google.com/security Schodzimy do wysokości tego ekranu i wybieramy : Hasła do aplikacji   3. Gmail prosi nas o podanie hasła do konta – wprowadzamy i przechodzimy do dodania jednorazowego hasła, […]

Nie działa program – jak uruchomić program ?

Prosimy o sprawdzenie czy uruchomiony jest program WampSerwer .   Klikamy ikonę WampSerwer – może ona znajdować się również w menu start – nie tylko na pulpicie Po prawidłowym uruchomieniu serwera ikona po prawej stronie u dołu obok zegarka powinna świecić się na zielono Otwieramy przeglądarkę i w pasku adresu nie wyszukiwania wpisujemy : localhost   Logowanie […]

Jak dodać wyjątek w zaporze Windows dla Warsztat24

Klikamy start i polu wyszukiwania wprowadzamy : wf.msc naciskamy enter 2. Pokazuje się nam okienko zapory systemu Windows. 3. Po prawej stronie u góry okna klikamy – Nowa reguła . 4. Po wyświetleniu okna dialogowego z pytaniem – regułę jakiego typu chcesz utworzyć ?  wybieramy – Program . klikamy – DALEJ 5. Otwiera się okno z pytaniem […]

Jak aktywować smsy ? Jak uruchomić smsy

Proszę w ustawieniach systemu wprowadzić swoje dane i kliknąć zapisz. Proszę się wylogować z programu za pomocą przycisku wyloguj a nie zamknięcia okna przeglądarki. Proszę ponownie się zalogować do programu. Teraz dopiero można wysłać formatkę sms, którą otrzymują Państwo w momencie zakupu programu.   SMS jak działają i jak wyglądają

Czy jest możliwość wprowadzenia innego nr rejestracyjnego na fakturze

Czy jest możliwość wprowadzenia innego numeru rejestracyjnego na fakturze niż w zleceniu ? Czy aby to zrobić należy zmienić nr rejestracyjny pojazdu w zleceniu? To jeden ze sposobów. Można przy wystawianiu faktury ze zlecenia serwisowego odznaczyć opcje ‚pokaż nr rejestracyjny’ ,  wtedy nie będzie on widoczny na fakturze.

Abonament na aktualizacje ile to kosztuje ?

Czy jeśli aktualizacja zostanie wykonana po jakimś czasie (np. 3 lata) to płaci się jedynie za najnowsze wykupienie aktualizacji, czy również za poprzednie, niezapłacone lata? U nas nie ma konieczności wykupywania aktualizacji. Dlatego jeżeli zdecydujesz się na ich wykup to płacisz tylko raz i są one dostępne przez kolejny rok od zakupu.

Jak dodać tekst do numeru faktury

Menu -> faktury Na liście faktur klikamy na numer faktury lub wybieramy z menu Opcje – popraw nr faktury. System wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić numer faktury ?” . Po odpowiedzi twierdzącej program przejdzie do formatki zmiany numeru faktury i dodania symbolu do numeru.   Ustawienie na stałe tekstu, który będzie pokazywał się […]