Fiskalizacja ELZAB -konfiguracja

Konfiguracja programu Warsztat24 do współpracy z drukarką fiskalną ELZAB on-line

 1. W programie przechodzimy do ustawień (na czerwonym pasku menu ikona trybiku)
 2. Następnie wybieramy przycisk fiskalizacja
 3. Z listy producentów wybieramy ELZAB i uzupełniamy pola jak poniżej przedstawiono na zrzucie ekranu

 

Konfiguracja programu Elzab Remote Printer

 1. Katalog z programem (Elzab Remote Printer) o ile nie został dostarczony razem z wersją instalacyjną programu Warsztat24 ( katalog C:\wamp\ElzabRemotePrinter ) , należy zapisać w dowolnym miejscu, tak by użytkownik mógł go swobodnie uruchamiać.
 2. W katalogu znajduje się program ElzabRemotePrinter.exe, który uruchamia się z prawami administratora – klikamy na niego 
 3. Po uruchomieniu, u dołu ekranu w SysTry obok zegarka pokaże się ikona
 4. PPM klikamy i otwiera się okno opcji. Wybieramy OPEN
 5. Otwiera się okno aplikacji z widoczną drukarką warsztat24.
 6. Wybieramy MENU -> Printers
 7. Wybieram odpowiednie parametry komunikacji (USB lub TCP/IP)

Klikamy OK. Konfiguracja zakończona.

 


Konfiguracja WampServer

Przy starszych wersjach instalacyjnych biblioteka php_sockets nie jest uruchomiona. Należy ją włączyć.

W tym celu klikamy lewym przyciskiem myszy na ikonie WampServer -> PHP -> Rozszerzenia -> wybieramy PHP_SOCKETS (o ile nie jest zaznaczony )

 


UWAGI

 • W programie nie ma opcji wyboru protokołu i kodowania znaków gdyż program sam rozpoznaje drukarkę i jej protokół komunikacji
 • Program należy dodać do autostartu systemu Windows by uruchamiał się razem z nim 
 • Proszę pamiętać, że komunikacja nie będzie działała jeśli będą uruchomione inne programy , które również korzystają z komunikacji z drukarką fiskalną. 
 • Jeśli nie otrzymaliście programu przy zakupie, prosimy przesłać tylko prośbę o udostępnienie programu na [email protected] lub kliknąć ten link
 • programy współpracują ze sobą od wersji 3.65.51

 


Ważne