Konfiguracja konta pocztowego dla wysyłania wiadomości z programu Warsztat24

Konfiguracja konta pocztowego do wysyłania wiadomości z programu Warsztat24   Na początek przechodzimy do zakładki “Ustawienia” (ikona trybiku po lewej stronie)  –> “Email” i uzupełniamy dane SMTP server – adres serwera smtp naszej poczty Port SMTP – zwykle 465 albo 587 SMTP zabezpieczenia – wybieramy nasze zabezpieczenie (TLS/SSL) SMTP user – nasz adres e-mail typu […]

Fiskalizacja POSNET — konfiguracja

UWAGA!  Niniejszy poradnik dotyczy programu w wersji >= 3.66. Warsztat24 w tej wersji wspiera bezpośrednie połączenie drukarki do programu poprzez LAN.  Konfiguracja drukarki Posnet do współpracy z programem Warsztat24   Drukarka musi być podłączona do sieci LAN (kabel sieciowy/wifi). Konfiguracja bezpośrednia działa tylko po sieci. Jeśli nasza drukarka jest już skonfigurowana po sieci, to możemy […]

Importowanie danych z innych programów (klienci, magazyn)

UWAGA! Program Warsztat24 Nie umożliwia importowania zleceń, faktur, paragonów i innych danych z programów innych firm. Jednakże Istnieje płatna możliwość  importu dokumentów sprzedaży (każdy taki przypadek jest wyceniany/analizowany indywidualnie). Importowanie klientów Wchodzimy do zakładki klienci, następnie naciskamy przycisk (po prawej stronie) “Import klienci” Klikamy przycisk “pobierz szablon” Otwieramy pobrany szablon i uzupełniamy dane klientów, jeśli […]

Zmiana czasu szybkiej kopii zapasowej (nazwa pliku)

Zmiana czasu szybkiej kopii zapasowej (nazwa pliku)   Poniższe punkty instrukcji przeznaczone są dla użytkowników zaawansowanych. Nie należy zmieniać innych linii. Nie odpowiadamy za nieprawidłowe wprowadzenie zmian: Jeśli szybka kopia zapasowa (sql) ma nieprawidłową nazwę (nieprawidłowa godzina w nazwie), to musimy ustawić prawidłową strefę czasową w pliku php.ini. Na początek zatrzymujemy wszystkie usługi wampa (Klikamy […]

Magazyn – Import dokumentów z Auto Land

Magazyn – Konfiguracja Importu dokumentów z Auto Land   Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta (Auto Land) do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę „Klienci” i wybieramy „dodaj klienta” W polu „Wyszukaj online po NIP” wpisujemy NIP […]

Importowanie ofert z Inter Carsu

Importowanie Ofert Inter Cars   Program Warsztat24 umożliwia importowanie Ofert z Inter Carsu, aby zaimportować ofertę, musimy utworzyć zlecenie,  następnie po wejściu do zlecenia (na dole), mamy ramkę z napisem “Import oferty z Inter-Cars”, w ramce klikamy przycisk “Wybierz plik“, wybieramy nasz plik XML z ofertą (plik musi być w formacie .xml). Następnie klikamy przycisk […]

Dokumenty liczone od Brutto/Netto

Wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto   Program Warsztat24 umożliwia wystawianie dokumentów liczonych od Brutto/Netto. Podczas wystawiania faktury mamy możliwość zmiany liczenia  kwot,  w polu “dokument ma być liczony od” możemy wybrać wartość Netto albo Brutto (standardowo jest ustawiona wartość brutto). Taka sama zasada panuje w dokumentach magazynowych, w polu “ceny w dokumencie są” możemy wybrać […]

Synchronizacja terminarza z kalendarzem Google

Synchronizacja terminarza z kalendarzem Google   Najeżdżamy myszką na zakładkę terminarz i wchodzimy w pod zakładkę “Terminarz”, następnie w terminarzu klikamy przycisk “Tryb Online” Otworzy nam się nowa karta, na nowej karcie klikamy tekst (link) “pokaż zaawansowane”,  następnie klikamy tekst (link) “otwórz Warsztat24.com (niezabezpieczone)” Na kolejnej zakładce naciskamy niebieski przycisk “Zezwól” Od terasz nasz kalendarz […]

Magazyn – Import dokumentów z Auto Partnera

Magazyn – konfiguracja importu dokumentów z Auto Partnera   Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta (Auto Partner) do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę “Klienci” i wybieramy “dodaj klienta” W polu “Wyszukaj online po NIP” wpisujemy NIP […]

Magazyn – Import dokumentów

Magazyn – Dodawanie klientów do Importu Dokumentów    Przed zabraniem się do importowania dokumentów, warto sprawdzić listę obsługiwanych hurtowni, Kliknij, aby zobaczyć Listę Hurtowni Przed importem dokumentów, musimy dodać klienta do bazy programu (dodajemy hurtownie po NIPie do bazy klientów), jeśli już wcześniej dodawaliśmy klienta do bazy, to nie musimy dodawać ponownie). Wchodzimy w zakładkę […]