Konfiguracja usług zewnętrznych InterCars (pobieranie dokumentów)

Uwaga !
Dostępna jest nowa wersja API IC.
Wersja opisana w poniższej instrukcji nie jest już wspierana.
Opis nowej funkcjonalności znajdziesz pod tym linkiem.

 

 

Jak skonfigurować usługi zewnętrzne

InterCars w Warsztat24?

Aby skonfigurować usługi WS należy wygenerować

Hasło/Token w aplikacji InterCars
Ustawienia -> Generuj Hasła do aplikacji -> generuj token
Wygenerowany token będzie nam potrzebny

aby połączyć IC z Warsztat24

 

 

Po wygenerowaniu hasła wchodzimy do aplikacji Warsztat24
Ustawienia -> Usługi Zewnętrzne
I wybieramy z listy rozwijanej InterCars
Uzupełniamy Login i Hasło (w miejsce loginu wpisujemy nasz numer klienta aplikacji desktopowej IC a w miejsce hasła nasz token wygenerowany w aplikacji)
Następnie wybieramy powiązanego kontrahenta i zapisujemy ustawienia.

 

 

 

 

 

Jak pobrać dokumenty?

Wchodzimy na Magazyn -> Dokumenty
Naciskamy w prawym górnym rogu na „Importuj dokumenty online”

Z rozwijanej listy wybieramy „InterCars – Dokumenty”

Po załadowaniu dokumentów możemy wybrać które chcemy zaimportować do Warsztat24