Aktualizacja 3.77.21

wersja 3.77.21

– poprawiono błąd braku możliwości edycji korekty paragonu po zapisaniu

– poprawiono błąd występujący podczas kasowania ostatniej pozycji paragonu.
– zablokowano możliwość usuwania pozycji paragonu wystawionego ze zlecenia. Działa dokładnie tak samo jak w przypadku faktur 1=1
– Zablokowane duplikowanie pozycji podczas spamowania enterem na Paragon -> Dodaj pozycję (Wybierane z listy)
– poprawiono wystawianie korekty paragonu
– poprawiono numerowanie korekt paragonów

– Podczas wejścia w zlecenia serwisowe, w przypadku wyłączonego archiwum – domyślnie pokazywane są zlecenia otwarte
i zamknięte.
– Dodana opcja czy pamiętać ostatnio szukanego klienta
Ustawienia -> Klienci -> Widok -> Czy pamiętać otatnio wyszukiwanego klienta? (Domyślnie TAK)

– do zleceń dodano możliwość dodawania wpłat. Na fakturze wpłata rozliczana jest jedynie w przypadku płatności PRZELEW.
– w szczególe faktury poprawiony błąd widoku, który po wystawieniu faktury ze zlecenia nie pokazywał kwoty do
zapłaty.

– zlecenia, faktury, dostawy
przy dodawaniu pozycji (wyszukiwaniu z kartoteki) dodano wyszukiwanie po zamienniku

– zmieniono na widoku faktury przycisk z opcji na toogle – drukowanie indeksu na fakturze
– aktualizacja JPK_VAT – dla dokumentów scalonych (zakup)

– dodano na widoku szczegółu faktury opcję wyłączenia pokazywania indeksu na wydruku
– poprawione wyszukiwanie historii w zakładce klienta
– dodany import z hurtowni Inter Cars z pliku CSV dla nowego sklepu. Aby import zadziałał w nowej dostawie w magazynie należy wybrać hurtownię Inter Cars (z listy kontrahentów).
Następnie wprowadzić nr dokumentu, a następnie na samym dole strony kliknąć przycisk wybierz plik
i wskazać plik CSV.
– poprawiono liczenie sumy godzin w danym dniu w przypadku więcej niż jednego terminu dla widoków tygodniowego i
miesięcznego.
– w raporcie przeglądów dodano opcję pokazywania zbliżających się przeglądów z widokiem na 7/14/30/60/180/365
– w raportach sms rozszerzono informację o zwrotną informację z bramki operatora

– optymalizacja zapytań dla faktur
– zakupy /lista dokumentów/ sortowanie wg nr pz

– poprawione sortowanie dokumentów sprzedaży
– poprawione sortowanie dokumentów w rejestrze sprzedaży

– SMSy z terminarza są wysyłane dzień przed – nawet w wypadku gdy wyślemy SMS o zapisanej wyzycie.
Jedyny moment kiedy nie są wysyłane to jeśli jest to ten sam dzień w którym został dodany.
– personalizacja wyszukiwania dla ALICE

– poprawiony wygląd numeru faktury w zleceniu

– na ekranie logowania wersji online dodano pomoc zdalną
– poprawiono wydruk masowy faktur
– Poprawka dot. nie wyszukiwania po zalogowaniu zgodnych z ustawieniem filtra zleceń (tzn. wszystkich)
– W SMS dodano dodatkowe informację do loga w przypadu niepowodzenia komunikacji z serwerem wysyłki (jeśli włączono
tryb verbose).
– poprawiono wystawianie faktury proformy – waluty
– dodano opcję własnej stopki przy jej wysyłaniu na e-mail. Jeśli nie zostanie dodane własne zakończenie będzie
obowiązywało domyślne (tak jak do tej pory)
– poprawiono wyszukiwanie w zleceniach
przy wejściu w zlecenia pokazują się tylko otwarte zlecenia

– aktualizacja struktury pliku importu z hurtowni Hart
– aktualizacja struktury pliku importu z hurtowni Tema
– aktualizacja struktury pliku importu z hurtowni Grupa Pik
– aktualizacja struktury pliku importu z hurtowni Jarecki
– aktualizacja struktury pliku importu z hurtowni Max Auto
– w towarach dodano opcję klonowania towaru

– Poprawiono wyświetlanie numeru listy faktur widocznej podczas masowej wysyłki powiadomień o płatności.
– Optymalizacja skryptu faktur.

– Dodane pole na własną umowę wynajmu pojazdu.
Ustawiania > Zlecenia > Wydruk > Treść umowy najmu samochodu zastępczego: (Domyślnie PUSTA)
Dodana opcja czy pokazywać na wydruku
Ustawiania > Zlecenia > Zgody > Czy pokazywać opcję druku umowy wynajmu pojazdu? (Domyślnie na NIE)
Przy wydruku przyjęcia w zleceniu serwisowym dodany przełącznik > Drukuj umowę wynajmu pojazdu (TAK/NIE)
– aktualizacja rozliczeń/kasy
Jeśli dokument gotówkowy w dniu wystawienia zostanie zmieniony na rozliczenie bezgotówkowe np.: przelew
Wpis zostanie skasowany z raportu kasowego i z rozliczeń.
Jeśli zmiana będzie dotyczyła innego dnia niż dnia wystawienia dokuemntu, system nie usunie go automatycznie.
– poprawione zapamiętywanie filtra zleceń serwisowych. W niektorych przypadkach

– poprawiony JPK_VAT z eksportem faktur scalonych w zakupach

– Przy numerze zlecenia na liście zleceń – dodano informację, czy zlecenie posiada załączniki.
– personalizacja TopTrans – Zgody przeniesiono do drugiego wydruku
– Batex – zmiana zachowania formatki dodawania nowego towaru w dostawach – podczas dodawania nowego towaru – przy podaniu istniejącego w bazie indeksu, ale innej nazwie – towar jest dodawany jako nowa pozycja, zamiast edycji istniejącej, o podanym indeksie.

– poprawione wyszukiwanie nr rejestracyjnego przy dodawaniu zdarzenia w kalendarzu
– aktualizacja importu dokumentów z hurtowni Motogama. Aktualnie import odbywa się przez plik XML z IC

– personalizacja Top-Trans

– dodanie usługi kalendarza online, gdzie klient może zaproponować termin wizyty /beata/
– moduł powiadomień /beta/
– zaktualizowana formatka poprawiania zlecenia serwisowego. Wcześniej w niektórych przypadkach mogło dojść do błędnego przypisania pracownika.
– poprawiony błąd numeracji faktury zaliczkowej
– personalizacja FORNAX
– aktualizacja formatki z terminarza. Przy poprawianiu terminu i wcześniejszym braku numeru do powiadomień, nie było
możliwości wysłania powiadomienia SMS.

– w zleceniach dodano filtr wyszukiwania po pracowniku przypisanym do zlecenia
– aktualizacja dla Opery w odczycie aztec
– poprawienie błędu wyświetlania opłaty ewidencyjnej
– aktualizacja wydruku faktury korekty. W niektórych przypadkach mogła się nie drukować ze względu na 'biały znak’

– poprawienie błędu wyświetlania w druku faktury korekty waluty
– poprawienie błędu na widowku faktury korekty informacji o walucie

– Zmieniono położenie i nazwę opcji drukowania rzutu auta na „drukuj rzut pojazdu”. Wszystkie opcje znajdują się w parametrach > zlecenie > wydruk

– w przypadku braku możliwości pobrania kursu NBP na fakturze nie pokazuje się informacja o kursie. Wtedy można
wprowadzić informację o kursie w uwagach faktury. Jak wygląda wzór ?

<h5>Tabela kursów NBP nr 071/A/NBP/2022 z dnia 2022-04-12 1 EUR = 4.6626 PLN<br />
Kwota VAT : 25.53 EUR x 4.6626 = 119.04 PLN</h5>

– poprawione wyświetlanie w zleceniu serwisowym narzutu na podsumowaniu