Jak dodać tekst do numeru faktury

Menu -> faktury

Na liście faktur klikamy na numer faktury lub wybieramy z menu Opcje – popraw nr faktury.

System wyświetli komunikat „Czy na pewno chcesz zmienić numer faktury ?” . Po odpowiedzi twierdzącej program przejdzie do formatki zmiany numeru faktury i dodania symbolu do numeru.

 

Ustawienie na stałe tekstu, który będzie pokazywał się po numerze faktury.

 

menu -> ustawienia (trybik) -> faktury

Szukamy pola : Opis dodawany do numeru faktury . Tekst dodany w tym polu będzie pojawiał się po znaku „/” przy każdej  fakturze.

Tekst ustawiany jest dla całej firmy.