Aktualizacja 3.47.3

wersja 3.47.3
– dodana możliwość wystawienia faktury ze stawką zw
– menu – > faktury dodano menu kontekstowe dostępne w żółtym przycisku Opcje gdzie zebrano wszystkie opcje dotyczące faktur

– Pokaż pozycje – wejście do faktury
– Drukuj fakturę – Drukowanie faktury
– Dodaj wpłatę – dodawanie / rozliczanie faktury
– Popraw nagłówek – dawniej popraw
– Popraw nr faktury – poprawienie numeru faktury , lub dodanie do jej numeru sufixu
– Usuń

– przy wydruku faktury dodano po stronie warsztatu wyświetlanie pola e-mail. Jeśli w ustawieniach systemu pole e-mail będzie uzupełnione , to będzie ono pokazywane na fakturze.
– zapamiętywanie pozycji czy usługa przy dodawaniu nowej pozycji w zleceniu
– poprawienie aktualizacji wersji dla VAT <> 23 % , Belgia, Holandia, Francja

– udostępniona możliwość wyszukiwania klienta po numerze rejestracyjnym w menu -> klienci

– w pole przeszukiwania wystarczy wprowadzić nr rejestracyjny lub (tak jak było) część szukanej nazwy, ulicy,
miasta

wersja 3.47.2
– zmodyfikowano wyszukiwanie w menu -> towary wyszukiwarkę
– ograniczenie ilości wyświetlanych wyników po wejściu w zakładkę do 50 jeśli ilość stron > 5
– wyszukiwarka działa po części wprowadzonej frazy i wyszukuje również w polu indek
– wyszukiwarka pozwala na wybranie w której kategorii ma szukać fraz
– wszystkie
– tylko w towarach
– tylo w usługach
– aby wyświetlić wszystkie towary na polu wyszukiwania wciskamy enter, lub przycisk wyszukaj

wersja 3.47.1
– poprawiono wygląd okna historii
– poprawione wyszukiwanie po części nazwy towaru
– dodanie wyszukiwanie po części indeksu

wersja 3.47
– poprawka – w zestawieniu faktur po wybraniu klienta i okresu drukuje tylko wybranego klienta
– poprawiono wgrywanie logo
– dodano możliwość łamania faktury przez symbol
– przedłużenie sesji SSL
– poprawienie znaków ” przy edycji i dodawaniu klientów
– wylogowanie z programu przechodzi do okna logowania nie do aktualności

 

 

 

 

Ważna informacja

Jeżeli posiadasz wersję niższą niż 2.62 proszę zgłosić się do nas po specjalną poprawkę, która zmienia serwer Wamp. Dopiero po takiej aktualizacji można wgrywać najnowszą aktualizację.

Po zakończonej aktualizacji należy wyjść z programu i wejść raz jeszcze. Dopiero wtedy zaktualizują się uprawnienia.

Po uruchomieniu mam błędy

W przypadku wystąpienia błędów w czasie zapisywania zleceń, faktur, należy w pasku adresu wpisać: http://localhost/popraw.php

Jak sprawdzić wersję ?

Jeżeli Twoja wersja różni się od aktualnie opublikowanej w miejscu logowania u góry ekranu otrzymasz informację, że Twoja wersja to … a udostępniona jest nowsza .

Dodatkowe FAQ

Aktualizacje częste pytania