Drukarki / kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne / drukarki fiskalne on-line – co to jest ?

Zapowiadane wprowadzenie urządzeń on-line przez Ministerstwo Finansów to nic innego jak wysyłanie transakcji fiskalnych do repozytoriów MF przez urządzenie fiskalne.

 

Co muszę coś zrobić ?

Należy skontaktować się z firmą obsługującą kasę fiskalną / drukarkę fiskalną i zapytać czy będzie konieczna modyfikacja, albo nawet zakup nowego urządzenia

 

Czy program Warsztat24.com będzie działał z tą zmianą ?

Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie urządzenia fiskalnego. Nic nie zmienia się względem pracy programu, czy połączenia z urządzeniem. To urządzenie fiskalne odpowiada za komunikację z repozytorium MF. Dlatego ważnym jest jego sprawdzenie wcześniej, czy będzie ono zgodne z wymogami ustawy.

 

Najważniejsze zapisy z ustawy

Po 1 maja 2019 roku podatnicy będą mogli już kupować i stosować kasy onlineowe. Od tego dnia uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas, z którym łączyć się będą kasy onlineowe.

Nowi podatnicy kupujący kasy onlineowe będą mogli starać się o zwrot części kwot wydanych na zakup kas (90% wartości ceny, nie więcej niż 700 zł). Nie otrzymają takiego odliczenia, jeśli po wejściu w życie ustawy zakupią kasy z kopia papierową lub elektroniczną.

O taki sam zwrot będą mogli wystąpić podatnicy, którzy na mocy Art. 145b.1. w/w Ustawy są zobowiązani do wymiany urządzeń fiskalnych na onlineowe.

Są to podatnicy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych,
  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonym przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,
  • świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Art. 143b Ustawy określa, od jakich dat sprzedaż paliw, węgla oraz powyższe usługi będą zobowiązane do używania tylko kas online.

W/w podatnicy mogą kasy online kupować zaraz po wejściu w życie Ustawy i starać się o odliczenie za zakupione kasy. Ustawa w Art. 145b.3 określa tylko „termin końcowy” do którego zakupione kasy przez tych podatników będą podlegały odliczeniu.

Odliczenia nie otrzymają podatnicy niewymienieni w Ustawie a z własnej woli wymieniający kasy na onlineowe.