Import dokumentu z hurtowni HART

  1. W programie HART należy wybrać eksport dokumentu do formatu CSV.
  2. W programie Warsztat24 wybrać Magazyn->Nowa dostawa.
  3. W nagłówku należy wybrać Hurtownię
  4. Wprowadzić w formatce Nr dokumentu
  5. Z dołu formatki kliknąć przycisk Wybierz plik i wskazać wcześniej wyeksportowany plik CSV