Jak połączyć się do programu z innego komputera w sieci firmowej?

Jak połączyć się do programu z innego komputera w sieci firmowej?

 

UWAGA! Program Warsztat24 instalujemy tylko na jednym komputerze, komputery, które chcą się połączyć z programem, nie muszą mieć zainstalowanego programu Warsztat24. Program musi być zainstalowany tylko na głównym komputerze (serwer).

 1. Komputer na którym mamy zainstalowany program Warsztat24 musi być włączony, dodatkowo musimy pamiętać o uruchomieniu „Wamp Serwera”. (Klikamy start, wpisujemy „start WampServer” po prawej stronie klikamy „uruchom jako administrator”)
 2. W Eksploratorze Windows po lewej stronie Klikamy „Ten komputer”, następnie (bez wybierania żadnego folderu) klikamy  prawym przyciskiem myszy na białe/czarne puste pole i klikamy „Właściwości”
 3. Wyświetli nam się okno z informacjami na temat naszego komputera, w nowym oknie widnieje pole „Nazwa Komputera”, to przy użyciu tej nazwy będziemy logować się do programu na innym  komputerze.
 4. Opcjonalnie: jeśli chcemy zmienić tą nazwę, to po prawej stronie od nazwy znajduje się przycisk „zmień ustawienia”, następnie otworzy nam się nowe okno, w którym klikamy przycisk „Zmień”, wyświetli nam się kolejne okno, w którym wpisujemy nazwę komputera, po wpisaniu naciskamy przycisk „OK”, po wprowadzeniu zmian restartujemy nasz komputer
 5. Na innym komputerze otwieramy przeglądarkę i w pasek adresu wpisujemy nazwę naszego komputera (z pkt 3/4), do nazwy dodajemy tylko znak „/”, czyli jeśli moją nazwą jest „Dell-Probajt” to w pasek przeglądarki wpisuję „Dell-Probajt/„.  Po wpisaniu poprawnych danych, powinna wyświetlić nam się strona programu

Opcja druga (jeśli opcja z nazwą komputera nie działa)

 1. Klikamy start, wpisujemy „wiersz poleceń”, następnie klikamy „uruchom jako administrator”
 2. W wierszu poleceń wpisujemy polecenie „ipconfig”. Kopiujemy/przepisujemy nasz adres IP z pola „IPv4 Adress”
 3. Na komputerze, z którego chcemy się połączyć,  otwieramy przeglądarkę i w pasek adresu wpisujemy nasz adres IP z dodanym znakiem „/„, w moim przypadku w pasek adresu wpisuję „192.168.1.27/”

 

Wersja dla IT

Na innym komputerze do programu łączymy się poprzez przeglądarkę, wpisujemy adres ip albo nazwę komputera, który jest serwerem.

 

UWAGI:

 • Nasz adres IP jest zmienny, dlatego warto w sieci lokalnej ustawić stały adres IP.
 • Program Warsztat24 instalujemy tylko na jednym komputerze.
 • Ta instrukcja dotyczy tylko komputerów w tej samej sieci, nie połączymy się tak do naszego komputera z programem z innego miejsca (inna sieć).
 • Jeśli instrukcja nie będzie działała, to proszę się upewnić, czy dodaliśmy wyjątek do zapory Instrukcja jak dodać wyjątek do zapory