Jak scalić klientów ?

Jak scalić klientów ?

 

 

Aby scalić klientów przechodzimy do zakładki „klienci” a następnie wybieramy opcję „Scal klientów”


Wyszukujemy klientów których mamy zduplikowanych

(Zdjęcie przedstawia klientów których chcemy scalić)

 

 

Aby zaznaczyć klientów do scalenia przytrzymujemy klawisz „CTRL” i naciskamy Lewym przyciskiem myszy na nazwy klientów których chcemy zaznaczyć

(Animacja przedstawia w jaki sposób wybrać klientów do scalenia)

 

 

Teraz musimy wybrać głównego klienta do którego scalimy pozostałych, aby to zrobić naciskamy czerwony przycisk po prawej stronie tabeli dalej trzymając klawisz „CTRL”

(Animacja przedstawia w jaki sposób wybrać klienta do którego scalimy pozostałych)

 

 

Aby zatwierdzić scalenie należy nacisnąć przycisk „SCAL” na górze ekranu

(Animacja przedstawia informację o poprawnym scaleniu klientów)

Po tej operacji wszyscy zduplikowani klienci zostali scaleni w jednego klienta a dokumenty dotyczące poszczególnych klientów przypisane do wybranego klienta,