Aktualizacja 3.76.42

wersja 3.76.42
– optymalizacja skryptu poprawiającego nagłówek zlecenia
– wprowadzono opcję na godziny graniczne wysyłania powiadomień
Opcja domyślnie ustawiona jest na godziny między 8-18, czyli wszystkie powiadomienia sms będą wysyłane tylko w
tych godzinach
– aktualizacja sumowania w fakturach sprzedaży podsumowania na wartość sprzedanych usług i wartość sprzedanych
towarów
– Poprawione wymagane pola przy dodawaniu terminu w kalendarzu
– Dodany guzik z możliwością wysyłki SMS podczas edycji terminu w kalendarzu
– Poprawiony wygląd zakładki dokumenty po filtrze.
– Poprawka dotycząca błędu różnicy dat podczas wprowadzania terminu w terminarzu
– Poprawiono błąd nie „wybranego klienta” przy ładowaniu konfiguracji hurtowni.
– Dodano do listy ws wpis początkowy 'wybierz konfigurację’.
– Aktualizacja importu z hurtowni Big-Mot z Pruszcza Gdańskiego
– Aktualizacja zakładki Zadania
– Poprawiono wyświetlanie posumowania wartości faktury do rozliczenia w sprzedaży w przypadkach formatowania
dodatkowym separatorem większych sum.
– Aktualizacja scalania pozycji /wyłączono pokazywanie rabatu/
– Aktualizacja dla EuroWarsztat (logo)
– Poprawione dodawanie nowego klienta z poziomu terminarza
– Poprawione wybieranie daty
– Data zakończenia nie może być mniejsza niż rozpoczęcia
– Poprawione wybieranie godziny
– Data zakończenia nie może być wcześniejsza niż rozpoczęcią chyba że dzień zakończenia jest inny niż
rozpoczęcia

wersja 3.76.41
– aktualizacja dla filtra w zleceniach serwisowych

wersja 3.76.40
– Podczas importu faktur przez WS z IC, w imporcie zaawansowanym dodano możliwość dodania faktury jako ujemnej.
– Dodano komunikat ostrzegawczy podczas zmiany nazwy towaru, w zakładce towary.
– Zmiana sposobu zapisu faktur korekt zakupowych w rozliczeniach.
– Poprawiono proponowanie domyślne daty w edycji dokumentu dostawy.
– Poprawiono błąd zapisu znaku backshlash podczas dodawania nowego dokumentu.
– Dokument ZDD przywrócono widoczność daty wystawienia dokumentu.
– Zmieniono wprowadzany podczas instalacji programu, domyślny adres dla WS AP
– W terminarzu przywrócono ustawienie domyślnej daty na dzisiejszą, podczas dodawania nowego zadania.
– Dodano możliwość zmiany ilości w korektach na ilość z przecinkiem.
– Poprawiono wyświetlanie grup klientów jeśli nie ma
– po powrocie z edycji pozycji zlecenia, pozycja, która była edytowana jest podświetlana
– poprawiony odczyt kodów aztec
– w zakupach przy fakturach zakupu dodano informację o ilości dni do terminu płatności
– W raporcie rozliczeń pracowników dodano opcję (rozlicz zlecenie w całości), która bez względu na datę zakończenia
czynności w zleceniu rozlicza wg daty globalnego zakończenia zlecenia. Jeśli opcja ustawiona jest na NIE wtedy
rozliczenie odbywa się wg dat zakończenia każdej pozycji (tak było dotychczas). W tym przypadku może zdarzyć się
taka sytuacja, że pozycje ze zlecenia wpadną (zgodnie z datą ich zamknięcia) w różne okresy rozliczeń. Dodana opcja
na TAK powoduje, że całość zlecenia rozliczana jest w dacie zamknięcia zlecenia bez względu na daty zakończenia
realizacji poszczególnych pozycji. Czyli data zamknięcia zlecenia = 2022-02-17 a data wykonania pozycji = 2022-01-31
wtedy do rozliczenia traktowana jest data 2022-02-17.
– Dodano JPK_VAT7M (2)
– Poprawka dot. wyszukiwania w dokumentach („default vs lupka”).
– Poprawienie user experience blinka występującego po powrocie do wiersza pozycji w zleceniu.
– Poprawiono błąd ceny podczas tworzenia faktury NP na podstawie podstawie pozycji wybranej ze słownika
– Poprawiono błąd wystawiania faktury NP ze zlecenia

wersja 3.76.39
– poprawiona wydajność przy aktualizacji bazy (popraw)
– aktualizacja datapickera w terminarzu
– personalizacja dla Autoboss

wersja 3.76.38
– powrót do zleceń, na których szary jest identyfikatorem niezapłaconego zlecenia
– poprawki przy zapisywaniu zleceń
– poprawki przy zapisywaniu faktur
– Poprawiono błąd nie drukujących się indeksów w przypadku wydruku wydania zamkniętego zlecenia.
– Podczas scalania dokumentów zakupu ukryto faktury korekty
– Poprawiono filtr w dokumentach zakupu, tak by każdorazowo można było wybrać dokumenty wszystykich typów.
– Poprawiono błąd filtrowania domyślnego Raportu Kasowego na przełomie w przypadku stycznia.
– w edycji nagłówka dokumentu zakupu dodano Fakturę Korektę.
– Beleczka przy Fakturze Korekcie zakupu nie pokazuje powiązanego dokumentu.
– Usunięto znaki „u” w podglądzie dokumentu korekty dostawy.
– aktualizacja faktur sprzedaży dla Holandii
– poprawiona znikająca dostępność modułu fiskalnego
– personalizacja speedtronic
– personalizacja KDK Auto Holandia
– przy zamykaniu zlecenia dodano możliwość zamknięcia pozycji z datą z formatki. Wcześniej jeśli data zakonczenia
pozycji w zleceniu była już uzupełniona, to przy zamykaniu zlecenia pozycja ta była pomijana. Teraz można już
nadpisać datę w pozycji.
– poprawka funkcji „Jeśli nie ustawiono innego loga, pokazuj na wydruku dla klienta logo marki.”
– Poprawa działania filtra zamknięte / otwarte w zleceniach.
– zaaktualizowana relacja płatności między zleceniem a fakturą sprzedaży. Jeśli ze zlecenia wystawiona jest faktura
i zostanie ona w tylko w części opłacona, zlecenie nadal będzie widniało jako niezapłacone. Jeśli faktura zostanie opłacona w
całości, zlecenie zostanie oznaczone jako zapłacone. Zlecenie w każdej chwili można oznaczyć jako zapłacone bądź
nie. To ustawienie nie uległo zmianie.

wersja 3.76.37
– aktualizacja dla sieci EuroWarsztat

wersja 3.76.36-.01
– aktualizacja struktury pliku importu asygnat/Wz z InterCars
– personalizacja INTERUS Warszawa

wersja 3.76.35
– W terminarzu zaaktualizowano wysyłkę sms. Dodano blokadę wysyłania o umówionym terminie jeśli jest = dacie
powiadomienia.
– Do wysyłki sms z terminarza brany jest numer z formatki
– Formatka wydania w zleceniu serwisowym zamyka się po kliknięciu drukuj

wersja 3.76.34
– do popraw dodano sprawdzanie indeksów
– JPK_VAT7 dodano korekty

wersja 3.76.32-33
– poprawione blokowanie sprzedaży/wydania towaru ponad stan
– dodano import dokumentów zakupu z KANOI z Wodzisławia Śląskiego (plik .TXT)
– dodano import dokumentów zakupu z hurtowni MARTEX z Rybnika (plik .CSV)

Terminarz
– w terminarzu dodano możliwość wysyłania sms z informacją o dacie i godzinie wizyty zaraz po zapisaniu zdarzenia. W
ustawieniach smsów można domyślnie przypisać stan stan przycisku na formatce. Również w ustawieniach można zmienić
domyślny tekst powiadomienia.

Zlecenia
– Na wydaniu zlecenia drukowana jest data wydania jeśli zlecenie zostało zamknięte. Jeśli nie, drukuje się data aktualna.
– Zapisywanie identyfikatora wybranej ze słownika usługi w pozycji zlecenia podczas dodawania.

Personalizacja WCM
– Mała poprawka szerokości kolumny dla WCM.

wersja 3.76.29-31
Klienci
– dodano przycisk umożliwiający czyszczenie klientów z klientów nieaktywnych.
Przycisk widoczny jest tylko dla administratora.
Czyszczenie klientów nieaktywnych polega na skasowaniu tych, którzy nie występują w żadnych relacjach z innymi
tabelami. Tzn., że klient w systemie nie posiada, żadnych dokumentów. Zalecane wcześniejsze wykonanie kopii.
– faktury korekty – usunięto błąd parsowania znaków. W niektórych przypadkach mogło skutkować błędem wydruku
– wprowadzono zmianę w informacji o podstawie prawnej pobierania opłaty ewidencyjnej Dz.U.2019.poz.2546
– zakupy – dodano informację o użytkowniku wprowadzającym dokument
– sms w opcjach dodano dodatkową legendę do każdego z możliwych pól do wprowadzenia jako parametr
– w zleceniach na przycisku sms dodano informację o iloścu wysłanych smsów do danego zlecenia. Dodatkowo na dymku
pokazują się informacje o dacie i godzinie wysłania i treści smsa

wersja 3.76.28
– na widoku zleceń serwisowych w filtrach nie pojawią się przyciski grup zleceń i statusu zleceń jeśli nie będą
wprowadzone wpwpisy do tych dwóch miejsc
– przywrócono na widoku głównym zlecenia przyciski grup zleceń i statusów zleceń

wersja 3.76.27
– dodanie na widoku faktur podsumowania

wersja 3.76.26
– poprawienie błędu braku daty w zleceniu serwisowym

wersja 3.76.25
– aktualizacja wyglądu formatki przeszukiwania zleceń

Komunikat po zakończeniu sesji
– Przedtem poprostu wylogowywało z programu bez żadnego info i ludzie sie dziwili czemu się tak dzieje teraz mamy swal’a z info o zakończonej sesji

Poprawiony ppiinngg do drukarek fiskalnych
– Jeśli ktoś nie miał fiskalizacji to i tak odpalał się ppiinngg teraz już nie będzie pingować

Check list w wersji dla betatesterów

Zmiana w wyglądzie menu serwis

wersja 3.76.23-24.01
– aktualizacja domyślnych ustawień zlecenia – netto/brutto – po aktualizacji pozostaje tak jak było
– aktualizacja wysyłania maili
– w terminarzu poprawiono styl wyświetlania strzałek (następna data, poprzednia data)
– aktualizacja wybierania statusu zleceń na formatce wybierania rozliczeń pracowniczych
– W usługach zewnętrznych (IC) dodano możliwość zaawansowanego importu dokumentu (Umożliwia zmianę wybranych pól
przed importem).
– poprawione pola dat – z jqueryUI na przeglądarkowe
– delikatnie zmieniona formatka wyszukiwania w zleceniach
– poprawiono szybkość
– poprawiono rwd dla smartfonów

Na wydruku zlecenia dodano dodatkowe ustawienia:
– Wielkość czcionki obszaru pokazywanego na końcu na wydruku dla klienta.
– Pozycja tekstu drukowanego na końcu zlecenia.
– Grubość tekstu drukowanego na końcu zlecenia.

Aktualizacja personalizacji WCM

wersja 3.76.22
– aktualizacja uwag do faktury

wersja 3.76.21

Faktury korekty
– dodano indeks towaru na fakturze korygującej. Aby się wydrukował, należy w ustawieniach mieć włączoną opcję dla
faktur pokazywania indeksów na fakturze. Menu > ustawienia > faktury > Na wydrukach faktur pokazać indeks P/N ?

Raporty
– zmiany w raporcie rozliczeń pracowników. Dodano możliwość wyliczenia wg cen sprzedaży z faktur.

Zlecenia
– Usunięto błąd występujący podczas kilkukrotnej zmiany rabatu w momencie dodawania pozycji w zleceniu.
– Dodano możliwość modyfikacji rozmiaru czcionki obszaru zgód na wydruku zlecenia.
Parametr ten można ustawić samodzielnie w ustawieniach > zlecenia > Wielkość czcionki obszaru zgód na wydruku dla klienta.
– na wydruku zlecenia (przyjęciu/wydaniu) dodano informacje o cenie netto i brutto. Dodano również informacje o
wartościach netto/brutto. Domyślnie włączone. Aby wyłączyć przechodzimy do Ustawienia>Zlecenia>Wydruk>Czy wyświetlać netto/brutto na wydruku
– Poprawka w przypadku zbyt długiej nazwy pracownika w opcjach domyślej i masowej zmiany pracownika w zleceniu serwisowym.
– Podczas edycji uprawnień użytkownika, dodano możliwość nadania uprawnienia na modyfikację ceny sprzedaży w
zleceniu serwisowym.

Dostawy
– zaktualizowany import z hurtowni ELIT z pliku XML

Towary
Poprawka dot. domyślnej wartości 0 dla ceny zakupu netto w podczas dodawania towaru z menu towary.
Aktualizacja asset

– Poprawka w przypadku tekstu sms zawierającego znaki specjalne.
– dla firm spoza granicy PL wyłączona została informacja o kursie NBP
– dodanie importu z hurtowni AUTO CZĘŚCI Józef Węc Dąbrowa Tarnowska import z pliku CSV
– personalizacja zlecenia dla serwisu dla WCM

wersja 3.76.18-20
– Poprawiony wygląd przycisku oferty, który wyświetlał się w dwóch liniach.
– Poprawiony błąd w ofercie IC, który powodował, że nie można drukować wydania i przyjęcia.
– Poprawiony błąd wyświetlania pojazdów na fakturze zbiorczej
– dodany import faktur z hurtowni Inter Cars przez API
– poprawiony błąd drukowania zlecenia dla warsztatu
– czasem pojawiał się błąd konwertowania do pliku PDF
– dodanie funkcji ukrywania już zaimportowanych dokumentów podczas filtrowania
– przy wydruku historii dodano pola ilość, wartość netto, wartość brutto
– Na liście WS przywrócono podgląd wybranego klienta
– poprawiony błąd nie pokazywania się klientów w wyborze przy scalaniu dokumentów
– aktualizacja dla kalendarza