NOVITUS | Konfiguracja drukarki po kablu USB z użyciem NovitusRemotePrinter

NOVITUS | Konfiguracja drukarki po kablu USB z użyciem NovitusRemotePrinter

Zmiana protokołu

Menu->
Ustawienia->
Konfiguracja->
Komunikacja->
Protokół komunikacji->
XML

Zatwierdzamy i wychodzimy z menu

Ustawienia portów

Menu->
Ustawienia->
Konfiguracja->
Połączenia portów->

Ustawiamy porty tak aby każdy port miał ustawione (0 BRAK) oprócz pierwszego portu USB na jaki natrafimy gdzie ustawiamy (1 PC)
VIDEO od momentu konfiguracji portów

Aby przejść do kolejnego portu zatwierdzamy wybór przyciskiem (OK)

Po wykonanych czynnościach należy wyłączyć i włączyć drukarkę