POSNET | Konfiguracja drukarki POSPAY w sieci LAN

POSNET | Konfiguracja drukarki POSPAY w sieci LAN

 

Ustawienia połączenia internetowego

Ustawienia->
Ustawienia WIFI->

Wybieramy naszą sieć WIFI wpisujemy hasło i zatwierdzamy zielonym przyciskiem

Ustawienia Zaawansowane ->

Zaznaczamy opcję DHCP aby ustawiło nam IP i zapisujemy ustawienia 
Teraz musimy wyłączyć DHCP

Ustawienia WIFI->
Ustawienia Zaawansowane ->
DHCP (wyłącz)
Zapisujemy ustawienia

Aby sprawdzić jaki mamy adres IP 
Ustawienia WIFI->
Ustawienia Zaawansowane ->
Pierwsza linijka to nasz adres IP

Po wykonanych czynnościach należy wyłączyć i włączyć drukarkę