Aktualizacja 3.47.38 – 3.47.44

wersja 3.47.42-44
– aktualizacja importu z hurtowni GoWest (poprawienie terminu płatności)
– aktualizacja etykiety w zleceniu serwisowym

wersja 3.47.38-41
Zlecenia
– Na liście pojazdów dodano wyświetlanie przypisanego do pojazdu klienta.
– Dodano możliwość wyszukiwania pojazdu po skróconej nazwie klienta.
– Poprawiono błąd przy blokowaniu na formatce zlecenia pól cen zakupu, gdy pracownik nie mógł ich edytować

Terminarz
– poprawienie błędu edycji w terminarzu
– po wystawieniu zlecenia z terminarza ikona trybiku robi się czarna co sygnalizuje utworzenia zlecenia

Magazyn
– poprawienie problemu wydajnościowego wyświetlania listy dokumentów w magazynie
– w zestawieniu sprzedaży części dodany został dodatkowy filtr zawężający wyniki do dat.
Jeśli podane zostaną daty, wtedy okres wpisany powyżej nie jest brany pod uwagę.

Faktury
– dodano dodatkowe zabezpieczenie blokujące wystawienie dokumentu sprzedaży ze zlecenia
– po naciśnięciu przycisku dalej na formatce wyboru klienta i rodzaju dokumentu, przycisk zostaje wyłączony