RODO – stopki zlecenia

Od 25 maja 2018 roku zmienia się sposób podejścia do Ochrony Danych Osobowych. Wielu Z Was pyta co w związku z tym ? Wg informacji pozyskanych na szkoleniach powinny pod zleceniem znaleźć się poniższe punkty.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wykonaniem niniejszej usługi i powiadamianiem mnie telefonicznie lub przez e-mail o jej przebiegu, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Podpis


Obowiązek informacyjny
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ( podać dane warsztatu )
2) kontakt z inspektorem ochrony danych ( podać albo adres e-mail albo telefon )
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż prawnie uzasadniony i ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, prawnie uzasadnionych interesów Administratora
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Podpis