Uprawnienia pracowników po aktualizacji

Jeśli zaktualizujemy program do najnowszej wersji i zauważymy, iż nasi pracownicy (inne konta użytkowników), nie mają dostępu do części funkcji, to jest to spowodowane tym, iż w nowszej wersji warsztat24 doszło więcej uprawnień:

  • Dostęp do menu klienci
  • Dostęp do menu pojazdy
  • Usuwanie pozycji na zleceniach
  • Dostęp do menu Serwis
  • Wykresy

Standardowo te uprawnienia są ustawione na „NIE”, w nowszej wersji wystarczy, iż przejdziemy do ustawień –> użytkownicy i obok naszego użytkownika (pracownika) klikniemy „EDYTUJ”, następnie ustawiamy potrzebne nam uprawnienia na „TAK”.