Aklualizacja 3.57.59

wersja 3.57
– drukowanie zlecenia serwisowego – przy włączonym pokazywaniu indeksu dodano okno z pytaniem o to czy drukować indeksy
– faktura korekta – dodano pole umożliwiające wprowadzenie uwagi / powodu wystawienia korekty
– parametry – wprowadzona została funkcja umożliwiająca nadanie przez administratora wyższych uprawnień innemu użytkownikowi
– wydruk faktury – dodana została funkcja pozwalająca na wybór osoby wystawiającej fakturę. Zmianę można przeprowadzić wchodząc do faktury i po informacji o płatności dodano okno rozwijane z listą użytkowników
– faktury – po wejściu w fakturę można klikając na nazwę klienta przejść do szczegółowych danych (kartoteki klienta)
– paragony – dodano możliwość zmiany numeru paragonu – tak jak w przypadku faktur
– paragony – poprawiono znacznik fiskalizacji
– dodano obsługę JPK_FA
– dodano obsługę JPK_MAG
– faktura zaliczkowa
– wystawienie faktury z otwartego zlecenia serwisowego powoduje jego zamkniecie z datą sprzedaży
– przy logowaniu dodano formatkę pozwalającą na reset hasła dla hostów lokalnych
– zmieniono kolor podświetlenia rekordu na bardziej intensywny
– w historii indeksu po kliknięciu na numer dokumentu, otwiera się okno z dokumentem źródłowym

w towary
– dodano możliwość dopisywania ręcznego towaru / usługi bezpośrednio w zakładce towary
– dodano możliwość masowego narzutu. Taką operację może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami administratora
– dodano historię indeksu. Wchodząc w menu -> towary i klikając na indeks system otworzy nowe okno w którym pokaże się historia. Historia indeksu w wersji do konsultacji, czylli jakie kolumny ,
jak powinny wyglądać , jak to ułożyć…
– dodanie ikon z opisem na końcu wiersza /historia indeksu / edycja / kasowanie
– do wydruku cennika dodano cenę brutto

zlecenie serwisowe
– przy wystawieniu faktury sprzedaży ze zlecenia , takie zlecenie jest automatycznie zamykane
– naprawiono możliwość wystawiania usługi ponad stan nawet (poprzez dodaj pozycję / edytuj pozycję w zleceniu i fakturze), jeśli stany są kontrolowane.
– jeśli faktura wystawiana jest ze zlecenia, to zlecenie takie zamykane jest automatycznie ale tylko dla faktur i paragonów
– poprawiono błąd domyślnego pracownika
– przy wprowadzaniu pozycji w zleceniu serwisowym dodane zostało pole indeks
– przy wystawianiu zlecenia serwisowego w niektórych przypadkach nie pojawiali się pracownicy – naprawiono błąd
– przy wystawianiu zlecenia serwisowego z historii nie poprawnie pokazywało moc – poprawiono błąd
– poprawiony błąd wyszukiwania po numerze rejestracyjnym
– powtórnie wprowadzono pokazywanie indeksów na zleceniu dla serwisu ( po awarii GitHub )
– uaktualniono formatkę przyjęcia
– w niektórych przypadkach po filtrze grup zleceń po przejściu na nową stronę , filtr przestał działać – naprawiono
– przy poprawianiu pozycji zlecenia przy występowaniu znaku ’ lub ” mogło obciąć resztę nazwy po znaku – naprawiono

historia serwisowa
– w historii dodano grupowanie wg nr zleceń

faktury
– przy wystawianiu faktury i dodawaniu pozycji dodano informację o cenie zakupu
– poprawiono znacznik fiskalizacji
– poprawiono duplikujące się indeksy w wydruku faktury z opcjami miasięczna + drukuj indeksy (Nie testowano. Test poprawności zostanie wykonany u klienta).
– poprawiono błąd braku możliwości wydrukowania duplikatu faktury
– poprawiono wyświetlaną informację przy fakturze przelewowej dla opłaty ewidencyjnej. Wcześniej opłata nie była wliczana do stopki wartości dokumentu.
– poprawiono na wydruku faktury zaokrąglenie wartości udzielonych rabatów do dwóch miejsc po przecinku.
– wystawianie faktur w walucie obcej

paragony
– dodano logi dotyczace
– kasowania paragonów
– błędów fiskalizacji
– personalizacja dla paragonu MM-AUTO Kościerzyna

zakupy
– dodano możliwość korygowania podsumowania dokumentu zakupu.
Na liście dokumentów zakupu z menu Akcja wybrać Edytuj . Po edycji kwot system nie będzie automatycznie aktualizował wartości dokumentu!!!
– zaktualizowano import z hurtowni GORDON
– domyślnie na formatce przyjęcia towaru , jest cena brutto. Zmiana z netto .
– aktualizacja importu dokumentu Wz z hurtowni Auto Parntner S.A.
– aktualizacja importu z hurtowani InterTeam
– dodanie importu z hurtowni ELIT PL sp. z o.o. ( nie mylić z ELIT POLSKA )
– w przypadku importu z ELIT PL hurtownia podaje również cenę detaliczną i ta zapisywana jest do towarów jako cena sprzedaży
– dodanie importu z hurtowni MotoGama
– poprawiony błąd braku liczenia po zmianie ceny sprzedaży netto lub brutto

narzędzia
– dodano automatyczną kopię zapasową. Wykonuje się ona co 3 godziny. Kopia tak jak poprzednie zapisywana jest do katalogu C:\WAMP\WWW\db_backups
Jeśli z jakiegoś powodu będzie to przeszkadzało w normalnej pracy np. obciążało komputer, wystarczy w katalogu C:\WAMP\WWW dodać pusty plik
, który musi wyglądać tak : _nobackup_ . Autobackup tworzy się tylko dla hostów lokalnych.
– wprowadzono funkcję, która kasuje wystawione faktury proformy. Kasownie wpisów możliwe jest tylko przez głównego użytkownika.

sms
– w zakładce menu -> ustawienia -> sms dodano możliwość wprowadzenia własnego tekstu dla przypomnienia o zbliżającym się przeglądzie
– poprawiono błąd wysyłania smsów
– w parametrach dodano możliwość wyboru sposobu wysyłania smsów – manualny lub automatyczny – dotyczy smsów z informacjami o przeglądzie

terminarz
– usunięto błąd, który powodował zakrycie kalendarza przez belkę nagłówków