JPK-FA zmiany – Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

 

pkt. 18 odpowiedzi – Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.
Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK

link do oficjalnego dokumentu Ministerstwa Finansów http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/Odpowiedzi+na+pytania+dot.+JPK+cz.+3  lub pobrać z :

Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 3