Aktualizacja 3.57.25

wersja 3.57.25
– drukowanie zlecenia serwisowego – przy włączonym pokazywaniu indeksu dodano okno z pytaniem o to czy drukować indeksy
– faktura korekta – dodano pole umożliwiające wprowadzenie uwagi / powodu wystawienia korekty
– parametry – wprowadzona została funkcja umożliwiająca nadanie przez administratora wyższych uprawnień innemu użytkownikowi
– wydruk faktury – dodana została funkcja pozwalająca na wybór osoby wystawiającej fakturę. Zmianę można przeprowadzić wchodząc do faktury i po informacji o płatności dodano okno rozwijane z listą użytkowników
– faktury – po wejściu w fakturę można klikając na nazwę klienta przejść do szczegółowych danych (kartoteki klienta)
– paragony – dodano możliwość zmiany numeru paragonu – tak jak w przypadku faktur
– paragony – poprawiono znacznik fiskalizacji
– dodano obsługę JPK_FA
– dodano obsługę JPK_MAG
– faktura zaliczkowa
– wystawienie faktury z otwartego zlecenia serwisowego powoduje jego zamkniecie z datą sprzedaży
– przy logowaniu dodano formatkę pozwalającą na reset hasła dla hostów lokalnych

towary
– dodano możliwość masowego narzutu. Taką operację może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami administratora
– dodano historię indeksu. Wchodząc w menu -> towary i klikając na indeks system otworzy nowe okno w którym pokaże się historia. Historia indeksu w wersji do konsultacji, czyli jakie kolumny ,
jak powinny wyglądać , jak to ułożyć…

zlecenie serwisowe
– przy wystawieniu faktury sprzedaży ze zlecenia , takie zlecenie jest automatycznie zamykane
– naprawiono możliwość wystawiania usługi ponad stan nawet (poprzez dodaj pozycję / edytuj pozycję w zleceniu i fakturze), jeśli stany są kontrolowane.

faktury
– przy wystawianiu faktury i dodawaniu pozycji dodano informację o cenie zakupu
– poprawiono znacznik fiskalizacji
– poprawiono duplikujące się indeksy w wydruku faktury z opcjami miasięczna + drukuj indeksy (Nie testowano. Test poprawności zostanie wykonany u klienta).
– poprawiono błąd braku możliwości wydrukowania duplikatu faktury

paragony
– dodano logi dotyczace
– kasowania paragonów
– błędów fiskalizacji
– zakupy
– dodano możliwość korygowania podsumowania dokumentu zakupu. Na liście dokumentów zakupu z menu Akcja wybrać Edytuj . Po edycji kwot system nie będzie automatycznie aktualizował wartości dokumentu!!!
– zaktualizowano import z hurtowni GORDON
– domyślnie na formatce przyjęcia towaru , jest cena brutto. Zmiana z netto .
– aktualizacja importu dokumentu Wz z hurtowni Auto Parntner S.A.
– aktualizacja importu z hurtowani InterTeam
– dodanie importu z hurtowni ELIT PL sp. z o.o. ( nie mylić z ELIT POLSKA )
– w przypadku importu z ELIT PL hurtownia podaje również cenę detaliczną i ta zapisywana jest do towarów jako cena sprzedaży
– dodanie importu z hurtowni MotoGama

narzędzia
– dodano automatyczną kopię zapasową. Wykonuje się ona co 3 godziny. Kopia tak jak poprzednie zapisywana jest do katalogu C:\WAMP\WWW\db_backups
Jeśli z jakiegoś powodu będzie to przeszkadzało w normalnej pracy np. obciążało komputer, wystarczy w katalogu C:\WAMP\WWW dodać pusty plik , który musi wyglądać tak : _nobackup_ . Autobackup tworzy się tylko dla hostów lokalnych.

sms
– w zakładce menu -> ustawienia -> sms dodano możliwość wprowadzenia własnego tekstu dla przypomnienia o zbliżającym się przeglądzie