Aktualizacja 3.52.16

W niektórych wersjach nie wyświetla się informacja o aktualizacjach. Firmy te prosimy o zgłaszanie się do nas – otrzymają aktualizację bezpośrednio na maila.


– połączenie wersji z GroupAuto Polska
– w paragonach dodano możliwość wprowadzenia pozycji po wyjściu
– w fakturach umożliwiono dodanie pozycji po wyjściu z dokumentu
– zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto /brutto ceny sprzedaży
– zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto / brutto zakupu
– przyjmowanie dostawy
– dodano cenę brutto sprzedaży
– zmiana skryptu wyszukiwania w towarach – zdecysowane przyspieszenie
– wyłączono autopodpowiedzi z przeglądarki
– faktury / paragony dodawanie pozycji
– przyspieszenie skryptu wyszukiwania
= faktury / paragony
– poprawiono wyświetlanie rabatu
– poprawiono wyświetlanie indeksu
– dodawanie zlecenia serwisowego
– dodano przeliczanie KW / KM
– poprawiono odczyt AZTEC
– KW / KM
– rodzaj silnika
– zlecenia serwisowe
– usprawniono filtr , aktualnie zapamiętuje zmienne do momentu wyjścia z zakładki zleceń
– personalizacja PACAR
– w menu klienci dodano szablon importu z pliku CSV
– w menu faktury usprawniono działanie filtra. Aktualnie filtr zapamiętuje ustawienia
do wyjścia z faktur
– w menu towary dodano możliwość szybkiej zmiany parametru czy pokazywać stany 0 albo nie
– w towarach przy ich edycji dodano ceny netto / brutto
– przy wprowadzeniu ceny zakupu w zleceniu , cena jest zapamiętywana w towarach
– w terminarzu poprawiono błąd pokazywania tylko klientów, którzy są w bazie zleceń
– w przechowalni dodano datę wymiany
– poprawienie VIN
– poprawiono błąd przy dodawaniu klienta 'klient o tym numerze nip już jest wprowadzony’
– poprawiono błąd wysyłania e-maila z konta Gmail
– dodano log przy kasowaniu pozycji lub całości paragonu
– aktualizacja wyglądu faktury NOR
– zaktualizowano liczenie netto/brutto faktury, zlecenia, towary, przyjęcia
na wszystkich formatkach pojawiły się :
– cena zakupu netto
– cena zakupu brutto
– cena sprzedaży netto
– cena sprzedaży brutto
– poprawienie zaokrągleń przy wyliczniu ceny brutto do 2 miejsc po przecinku
– raport rozliczania pracowników
– przy braku wyboru pracownika dodano etykietę pracownika na raporcie wszystkich
– dodano podsumowanie dla każdego pracownika
– lista dostaw ładuje się szybciej
– na wydruku faktur dodano tabelę zestawienia VAT
– poprawiono błąd w wydruku faktury gdzie stawka VAT <> 23%. System liczył prawidłowo wartości ale do wydruku
podstawiał błędną stawkę
– zaktualizowano import Inter-Team
– przy dodawaniu pozycji w zleceniu system aktualizuje cenę zakupu i cenę sprzedaży w towarach ( nie w dokumentach
zakupu )
– przy wprowadzaniu towaru przez zakup mogło czasem nie aktualizować ceny sprzedaży – błąd usunięto
– personalizacja dla Pacar
– drukowanie regulaminu dla EuroWarsztat


Znaleziono i poprawiono błąd, który powodował brak natychmiastowego uruchomienia skryptów poprawiających strukturę bazy danych.