Aktualizacja 3.52.9 – ważna informacja

Opublikowana została wersja 3.52.9

W niektórych przypadkach po aktualizacji może wystąpić problem z uruchomieniem programu.

Komunikat błędu : Table 'warsztat_zlecenia.raporty_indicator’ doesn’t exist

wtedy należy w pasku przeglądarki wprowadzić adres :  http://localhost/popraw.php

– połączenie wersji z GroupAuto Polska
– w paragonach dodano możliwość wprowadzenia pozycji po wyjściu
– w fakturach umożliwiono dodanie pozycji po wyjściu z dokumentu
– zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto /brutto ceny sprzedaży
– zlecenia serwisowe -> dodawanie pozycji -> dodano kolumny netto / brutto zakupu
– przyjmowanie dostawy
– dodano cenę brutto sprzedaży
– zmiana skryptu wyszukiwania w towarach – zdecysowane przyspieszenie
– wyłączono autopodpowiedzi z przeglądarki
– faktury / paragony dodawanie pozycji
– przyspieszenie skryptu wyszukiwania
= faktury / paragony
– poprawiono wyświetlanie rabatu
– poprawiono wyświetlanie indeksu
– dodawanie zlecenia serwisowego
– dodano przeliczanie KW / KM
– poprawiono odczyt AZTEC
– KW / KM
– rodzaj silnika
– zlecenia serwisowe
– usprawniono filtr , aktualnie zapamiętuje zmienne do momentu wyjścia z zakładki zleceń
– personalizacja PACAR
– w menu klienci dodano szablon importu z pliku CSV
– w menu faktury usprawniono działanie filtra. Aktualnie filtr zapamiętuje ustawienia
do wyjścia z faktur
– w menu towary dodano możliwość szybkiej zmiany parametru czy pokazywać stany 0 albo nie
– w towarach przy ich edycji dodano ceny netto / brutto
– przy wprowadzeniu ceny zakupu w zleceniu , cena jest zapamiętywana w towarach
– w terminarzu poprawiono błąd pokazywania tylko klientów, którzy są w bazie zleceń
– w przechowalni dodano datę wymiany
– poprawienie VIN
– poprawiono błąd przy dodawaniu klienta 'klient o tym numerze nip już jest wprowadzony’
– poprawiono błąd wysyłania e-maila z konta Gmail
– dodano log przy kasowaniu pozycji lub całości paragonu
– aktualizacja wyglądu faktury NOR
– zaktualizowano liczenie netto/brutto faktury, zlecenia, towary, przyjęcia
na wszystkich formatkach pojawiły się :
– cena zakupu netto
– cena zakupu brutto
– cena sprzedaży netto
– cena sprzedaży brutto
– poprawienie zaokrągleń przy wyliczniu ceny brutto do 2 miejsc po przecinku
– raport rozliczania pracowników
– przy braku wyboru pracownika dodano etykietę pracownika na raporcie wszystkich
– dodano podsumowanie dla każdego pracownika
– lista dostaw ładuje się szybciej
– na wydruku faktur dodano tabelę zestawienia VAT
– poprawiono błąd w wydruku faktury gdzie stawka VAT <> 23%. System liczył prawidłowo wartości ale do wydruku
podstawiał błędną stawkę

  • import z InterTeam – otrzymaliśmy jedynie wersję testową plików. Prosimy warsztaty, które współpracują z tą hurtownią o weryfikację importu i zgłaszania ewentualnych uwag.

 

Przypominamy o regularnym wykonywaniu kopii programu. Przeglądarka jest tylko interfejsem programu a program jest zainstalowany lokalnie . Wszystkie zgromadzone dane znajdują się na Waszym lokalnym dysku . 

Jeśli ktoś nie chce wykonywać kopii całości katalogu C:\Wamp wg tej instrukcji Archiwizacja programu dla warsztatu 

wystarczy, że wykona się kopię katalogu z tej lokalizacji C:\Wamp\WWW\db_backups . W powyższym katalogu znajduje się jedynie kopia bazy jaką wykonuje się przy wylogowaniu z programu lub wykonanej manualnie menu -> ustawienia -> wykonaj kopię ( opcja na samym dole ) . Nie ma tu kopii ewentualnie zgromadzonej dokumentacji zdjęciowej. Ta znajduje się w katalogu C:\Wamp\WWW\zdjecia i C:\Wamp\WWW\zdjecia_dostawa .