Aktualizacja 3.58.03

wersja 3.58.01 – 03

 • wprowadzenie zmian przy rozliczaniu magazynu
 • aktualizacja magazynu dla Bewa i PKA
 • dodane wyszukiwanie po nazwie i indeksie
 • dodane sortowanie po indeksie i nazwie
 • dodane oznaczanie kolorem wprowadzonych pozycji
 • usprawniona paginacja (pokazuje się tyle stron ile jest faktycznie, a nie „nieskończona liczba”)
 • poprawione wyświetlanie informacji o ilości rekordów
 • poprawiony wydruk dokumentów RW
 • aktualizacja rejestru sprzedaży dla RM AUTOTEKNIKK AS NORWEGIA

wersja 3.58

 • wprowadzenie zmiany dla klienta przegląd dla stacji SKP.
  • usunięto podpowiedź numeru telefonu
  • usunieto grupę
 • aktualizacja wyświetlania logo
  • wyświtlanie logo na ekranie logowania
  • poprawienie błędu wyświetlania logo w wersji dla EW
 • Zlecenia serwisowe
  • dodaliśmy możliwość zachowania nazwy zdjęcia i potem jej wyświetlania.
  • dodane zgody na utylizację części
  • dodane zgody na przetwarzanie danych
  • dodane zgody na marketing
  • aktualizacja zgód dla EW

wersja 3.57

 • drukowanie zlecenia serwisowego – przy włączonym pokazywaniu indeksu dodano okno z pytaniem
  o to czy drukować indeksy
 • faktura korekta – dodano pole umożliwiające wprowadzenie uwagi / powodu wystawienia korekty
 • parametry – wprowadzona została funkcja umożliwiająca nadanie przez administratora wyższych uprawnień
  innemu użytkownikowi
 • wydruk faktury – dodana została funkcja pozwalająca na wybór osoby wystawiającej fakturę. Zmianę można
  przeprowadzić wchodząc do faktury i po informacji o płatności dodano okno rozwijane z listą użytkowników
 • faktury – po wejściu w fakturę można klikając na nazwę klienta przejść do szczegółowych danych (kartoteki klienta)
 • paragony – dodano możliwość zmiany numeru paragonu – tak jak w przypadku faktur
 • paragony – poprawiono znacznik fiskalizacji
 • dodano obsługę JPK_FA
 • dodano obsługę JPK_MAG
 • faktura zaliczkowa
 • wystawienie faktury z otwartego zlecenia serwisowego powoduje jego zamkniecie z datą sprzedaży
 • przy logowaniu dodano formatkę pozwalającą na reset hasła dla hostów lokalnych
 • zmieniono kolor podświetlenia rekordu na bardziej intensywny
 • w historii indeksu po kliknięciu na numer dokumentu, otwiera się okno z dokumentem źródłowym
 • poprawienie działania programu w wersji bez internetu
 • poprawki przy logo dla EW
 • towary
  • dodano możliwość dopisywania ręcznego towaru / usługi bezpośrednio w zakładce towary
  • dodano możliwość masowego narzutu. Taką operację może wykonać jedynie osoba z uprawnieniami administratora
  • dodano historię indeksu. Wchodząc w menu -> towary i klikając na indeks system otworzy mowe okno w którym pokaże się historia. Historia indeksu w wersji do konsultacji, czylli jakie kolumny , jak powinny wyglądać , jak to ułożyć…
  • dodanie ikon z opisem na końcu wiersza /historia indeksu / edycja / kasowanie
  • do wydruku cennika dodano cenę brutto
 • zlecenie serwisowe
  • przy wystawieniu faktury sprzedaży ze zlecenia , takie zlecenie jest automatycznie zamykane
  • naprawiono możliwość wystawiania usługi ponad stan nawet (poprzez dodaj pozycję / edytuj pozycję w zleceniu i fakturze), jeśli stany są kontrolowane.
  • jeśli faktura wystawiana jest ze zlecenia, to zlecenie takie zamykane jest automatycznie ale tylko dla faktur i paragonów
  • poprawiono błąd domyślego pracownika
  • przy wprowadzaniu pozycji w zleceniu serwisowym dodane zostało pole indeks
  • przy wystawianiu zlecenia serwisowego w niektórych przypadkach nie pojawiali się pracownicy – naprawiono błąd
  • przy wystawianiu zlecenia serwisowego z historii nie poprawnie pokazywało moc – poprawiono błąd
  • poprawiony błąd wyszukiwania po numerze rejestracyjnym
  • powtórnie wprowadzono pokazywanie indeksów na zleceniu dla serwisu ( po awarii GitHub )
  • uaktualniono formatkę przyjęcia
  • w niektórych przypadkach po filtrze grup zleceń po przejściu na nową stronę , filtr przestał działać – naprawiono
  • przy poprawianiu pozycji zlecenia przy występowaniu znaku ’ lub ” mogło obciąć resztę nazwy po znaku – naprawiono
  • „dymek” z danymi klienta dostępny po najechaniu na nazwę klienta w szczegółach zlecenia – działa prawidłowo
  • dodana została opcja z możliwością wyłączenia informacji o dacie i godzinie dodania zlecenia serwisowego.
   Domyślnie opcja ustawiona na pokazywanie informacji. By wyłączyć należy przejść do
   menu -> ustawienia -> zlecenia -> Na wydrukach zleceń serwisowych pokazać informację o dacie i godzinie ?
 • historia serwisowa
  • w historii dodano grupowanie wg nr zleceń
 • faktury
  • przy wystawianiu faktury i dodawaniu pozycji dodano informację o cenie zakupu
  • poprawiono znacznik fiskalizacji
  • poprawiono duplikujące się indeksy w wydruku faktury z opcjami miasięczna + drukuj indeksy (Nie testowano. Test poprawności zostanie wykonany u klienta).
  • poprawiono błąd braku możliwości wydrukowania duplikatu faktury
  • poprawiono wyświetlaną informację przy fakturze przelewowej dla opłaty ewidencyjnej. Wcześniej opłata nie była wliczana do stopki wartości dokumentu.
  • poprawiono na wydruku faktury zaokrąglenie wartości udzielonych rabatów do dwóch miejsc po przecinku.
  • wystawianie faktur w walucie obcej
  • dodano możliwość zmiany formatu roku w numerze faktury (opcja parametry > faktury > Rok w numerze faktury ma format … Domyślnie 'czterocyfrowy’)
 • paragony
  • dodano logi dotyczace
   • kasowania paragonów
   • błędów fiskalizacji
  • personalizacja dla paragonu MM-AUTO Kościerzyna
 • zakupy
  • dodano możliwość korygowania podsumowania dokumentu zakupu.
   Na liście dokumentów zakupu z menu Akcja wybrać Edytuj . Po edycji kwot system nie będzie automatycznie aktualizował wartości dokumentu!!!
  • zaktualizowano import z hurtowni GORDON
  • domyślnie na formatce przyjęcia towaru , jest cena brutto. Zmiana z netto .
  • aktualizacja importu dokumentu Wz z hurtowni Auto Parntner S.A.
  • aktualizacja importu z hurtowani InterTeam
  • dodanie importu z hurtowni ELIT PL sp. z o.o. ( nie mylić z ELIT POLSKA )
  • w przypadku importu z ELIT PL hurtownia podaje również cenę detaliczną i ta zapisywana jest do towarów jako cena sprzedaży
  • dodanie importu z hurtowni MotoGama
  • poprawiony błąd braku liczenia po zmianie ceny sprzedaży netto lub brutto
  • aktualizacja importu z hurtowni INTERTEAM
 • narzędzia
  • dodano automatyczną kopię zapasową. Wykonuje się ona co 3 godziny. Kopia tak jak poprzednie zapisywana jest do katalogu C:\WAMP\WWW\db_backups
   Jeśli z jakiegoś powodu będzie to przeszkadzało w normalnej pracy np. obciążało komputer, wystarczy w katalogu C:\WAMP\WWW dodać pusty plik
   , który musi wyglądać tak : nobackup . Autobackup tworzy się tylko dla hostów lokalnych.
  • wprowadzono funkcję, która kasuje wystawione faktury proformy. Kasownie wpisów możliwe jest tylko przez głównego użytkownika.
  • dodano możliwość wykasowania wpisów w towarach ( kasowanie w żaden sposób nie sprawdza realcji z innymi wpisami )
  • dodano możliwość wykasowania faktur zakupowych ( j.w. )
  • dodano możliwość kasowania wpisów faktur proform
  • przy popraw.php dodano sprawdzanie spójności główki zlecenia ze szczegółem. Wiele osób wystawiało zlecenia na jednego klienta, potem
   zmieniało na kolejnego. W przypadku historii tworzonej po VIN błędne informacje zostawały w zleceniach i pokazywały się nie prawdziwe informacje
 • sms
  • w zakładce menu -> ustawienia -> sms dodano możliwość wprowadzenia własnego tekstu dla przypomnienia o zbliżającym się przeglądzie
  • poprawiono błąd wysyłania smsów
  • w parametrach dodano możliwość wyboru sposobu wysyłania smsów – manualny lub automatyczny – dotyczy smsów z informacjami o przeglądzie
 • terminarz
  • usunięto błąd, który powodował zakrycie kalendarza przez belkę nagłówków
  • dodano wyświetlanie marki i modelu samochodu w trybie miesięcznym
 • JPK_VAT
  • aktualizacja