Aktualizacja 3.59.26

wersja 3.59

- inwentaryzacja menu -> magazyn -> inwentaryzacja
- poprawione dodawanie nowego towaru
- aktualizacja dla Continental
- poprawienie błędu braku wyświetlania listy towarów w inwentaryzacji
- czyszczenie w bazie towarów , które nie uczestniczą w przychodzie i rozchodzie. Nie dotyczy usług.
  Należy menu -> ustawienia -> narzędzia -> Czyść indeksy, które nie są w obrocie
- poprawienie pokazywania stanów magazynowych w zleceniach. W niektórych przypadkach mogły one nie być pokazywane
- w inwentaryzacji dodano możliwość wydruku gdzie stan końcowy <> 0
- aktualizacja dla SKP

Faktury
- wprowadzono blokadę dodawania pozycji do faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia
- wprowadzono blokadę kasowania pozycji z faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia
- wprowadzono blokadę zmiany ilości w pozycji faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia

  Jedynym sposobem na skasowanie lub zmianę ilości w pozycji na fakturze jest skasowanie faktury
  i poprawienie tego na zleceniu, następnie ponowne wystawienie faktury ze zlecenia.
  Drugim sposobem jest wystawienie drugiej faktury (bez zlecenia) gdzie będzie dodana pozycja.
  - jeśli nie chcemy by na wydruku faktury pojawiła się pozycja ze zlecenia, wtedy na zleceniu
    wartość tej pozycji musi = 0 ( to dla przypomnienia )

JPK
- aktualizacja struktury pliku JPK_FA

CONTINENTAL
- personalizacja

SUZUKI
- personalizacja

Zakupy
- dodany import nowego pliku z hurtowni Elit

UWAGA WAŻNE !

 • po aktualizacji należy wyczyścić historię przeglądania (od początku) – nie kasować haseł !!!
 • po wyczyszczeniu historii i zalogowaniu się do Warsztat24 należy nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+Shift+R lub CTRL+R lub F5