Aktualizacja 3.59.94

wersja 3.59
– inwentaryzacja menu -> magazyn -> inwentaryzacja
– poprawione dodawanie nowego towaru
– aktualizacja dla Continental
– poprawienie błędu braku wyświetlania listy towarów w inwentaryzacji
– czyszczenie w bazie towarów , które nie uczestniczą w przychodzie i rozchodzie. Nie dotyczy usług.
Należy menu -> ustawienia -> narzędzia -> Czyść indeksy, które nie są w obrocie
– poprawienie pokazywania stanów magazynowych w zleceniach. W niektórych przypadkach mogły one nie być pokazywane
– w inwentaryzacji dodano możliwość wydruku gdzie stan końcowy <> 0
– aktualizacja dla SKP
– wyłączenie sticky head
w związku z uaktualnieniem funkcji przyklejony nagłówek źle działał i powodował nakładanie się go na wyświetlane szczegóły
zmiana dotyczy
– zleceń
– faktur
– towarów

Terminarz
– dodano możliwość wybrania w polu godzina do – połówki godziny, tuż po godzinie otwarcia warsztatu.
Do tej pory można było wybrać jedynie całą godzinę.


Faktury
– wprowadzono blokadę dodawania pozycji do faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia
– wprowadzono blokadę kasowania pozycji z faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia
– wprowadzono blokadę zmiany ilości w pozycji faktury, jeśli ta jest wystawiona ze zlecenia

Jedynym sposobem na skasowanie lub zmianę ilości w pozycji na fakturze jest skasowanie faktury
i poprawienie tego na zleceniu, następnie ponowne wystawienie faktury ze zlecenia.
Drugim sposobem jest wystawienie drugiej faktury (bez zlecenia) gdzie będzie dodana pozycja.
– jeśli nie chcemy by na wydruku faktury pojawiła się pozycja ze zlecenia, wtedy na zleceniu
wartość tej pozycji musi = 0 ( to dla przypomnienia )

Paragony
– poprawka statusu fiskalizacji dla dHosting
– dodano w widoku przycisk do korekt paragonów
– dodana została informacja o nr systemowym dokumentu
– dodana została informacja o danych ze zlecenia
Aby powyższe informacje znalazły się na paragonie należy włączyć ich pokazywanie w opcjach
menu -> paragony
-> pokazuj na wydruku paragonu dane (nr, data) z systemu
-> pokazuj informacje o pojeździe

JPK
– aktualizacja struktury pliku JPK_FA

PAS24 (ProfiAuto)
– dodano zmianę polegającą na tym, że na ekranie nadal wyświetla się logo ProfiAuto ale na wydruku pojawia się logo warsztatu – o ile te jest wgrane
– zmiana wersji logo
– import kalendarza z Janosika
– import dokumenentów Wz z ProfiAuto bezpośrednio z Warsztat24
– import z MotoFaktury
– Parametry: instrukcja pozyskania danych logowania do aplikacji Janosik została dodana


CONTINENTAL
– personalizacja

SUZUKI
– personalizacja

Zakupy
– dodany import z hurtowni MOTORES z Rzeszowa ( plik CSV )
– dodany import z hurtowni M-MOT ( plik CSV )
– dodany import nowego pliku z hurtowni Elit
– dodany import z hurtowni RK Niedziałek ( plik CSV )
– dodany import z hurtowni HART ( plik csv )
– dodany import z hurtowni ZATOKA ( plik csv )

ZLECENIA SERWISOWE
– poprawiono zamknięcie zlecenia
– poprawiono edycję nagłówka zlecenia i powrotu do niego
– poprawiono odblokowanie zlecenia
– dodano opcję w której można wybrać, czy zgody mają być drukowane na zleceniu serwisowym. Domyślne ustawienie na TAK. Aby zmienić
menu -> ustawienia -> zlecenia -> Drukować zgody w zleceniu ?
– podczas zmiany przebiegu w zleceniu, kursor od razu ustawia się w polu wartości. Nie ma już konieczności klikania pola ręcznie.
– poprawiono bład związany z niezapamiętywaniem zgody dla nowo tworzonego klienta z poziomu zlecenia


WYDRUK FAKTUR / wysyłka faktur przez email
– poprawiona funkcja , która odpowiada za podłączenie logo do wysyłanej faktury

 

Ważne po każdej aktualizacji