Aktualizacja 3.65.30

Ważna informacja 

Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem

https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/


 

wersja 3.65
– integracja z drukarkami ELZAB
– w związku z aktualizacją ustawy o Split Payment sprzedaż powyżej 15.000 zł wymaga umieszczenia na fakturze opisu – mechanizm podzielonej płatności — dodano
– aktualizacja dla faktury grupowej – dodane zostały nowe warunki dla pustych lub nie wypełnionych pól
– aktualizacja wydruku faktury korekty
– aktualizacja importu pliku z hurtowni Mytnik z Tarnowa ( zmiana struktury )
– usunięcie błędu poprawiania ilości w pozycji faktury jeśli zabroniona jest sprzedaż ponad stan
– wprowadzenie dodatkowego pola na wpisanie nr BDO
– raport zakupu części – włączone dwa miejsca po przecinku
– okno z jazdą testową można przestawiać. Pozycje na samym dole lub wyżej.
– import dokumentów WZ i FA z pliku XML z hurtowni TEMA z Gorzowa Wlkp.
– import dokumentów WZ i FA z pliku XML z hurtowni Auto-Dar z Bytomia
– eksport towarów do pliku CSV (wersja testowa)
– przy imporcie z pliku InterCars do cennika przepisuje się cena sprzedaży
– dodano import z pliku CSV dla hurtowni ABAK
– w fiskalizacji ELZAB, NOVITUS dodano fiskalizację dla podmiotów zwolnionych z VAT ( faktura bez vat, lub rachunek )
– dodano raport otwartych zleceń
– aktualizacja dla odczytu pojazdów z AZTEC dla LPG+benzyna
– dodano przenoszenie towarów z dokumentu zakupu na zlecenie.
– dodanie łamania linii do w uwagach przy raporcie otwartych zleceń
– poprawiono błąd nie pokazującej się mocy przy wystawianiu zlecenia z historii
– 1-go listopada 2019r. zniknie możliwość wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem
– poprawiony import z GAPPORTAL dla sieci EW
– włączona możliwość importu przez API z AutoPartnera dla EW
– poprawiono błąd wyświetlania dokumentu zakupu
– poprawiono kolejność pozycji na fakturze i paragonie. Tak jak na ekranie, tak samo na wydruku i paragonie fiskalnym
– zmniejszono wielkość czcionki na wydruku pozycji faktury

 


Ważna informacja 

Do poprawnego funkcjonowania aktualizacji należy zastosować się do tej instrukcji ( o ile wcześniej nie zostało to zrobione ) – dotyczy ona klientów, którzy zakupili program przed rokiem

https://warsztat24.com/gus-pobieranie-informacji-wazne/