Aktualizacja 3.72.09

– przy wydruku rejestru sprzedaży dodano nagłówek tabeli na kolejnej stronie
– Poprawka komunikatu wstępnego w JPK.
– Poprawka w strukturze JPK fak marża.
– Poprawka wyświetlania ceny w fak marża.
– Poprawka struktury modułu (klasy) faktury w obszarze m.in. definicji pól .
– Poprawka dot. niemożliwości dodania pozycji po zmianie terminu.
– Poprawka dot. niemożliwości dodania pozycji po zmianie „wystawił”.
– Poprawka dot. niemożliwości dodania pozycji po zmianie sposobu płatności.
– Poprawka dot. POBRANIA i KOMPENSATY dostępnych w polach podczas tworzenia faktury i widoku (Wybranie POBRANIA ustawiało do tej pory KOMPENSATĘ).
– Dodanie POBRANIA podczas robienia wpłaty w fakturze. POBRANIE pojawia się w rozliczeniach po dodaniu wpłaty
– Dodano możliwość przeszukiwania dokumentów magazynowych po zawartej w uwagach treści.
– podmiana loga GORDONA na AD GORDON dla dokumentów drukowanych
– Dodanie komunikatu informującego o generowanym JPK
– Aktualizacja dot. struktury JPK dla fak vat marża
– Dodanie na potrzeby księgowania pól zakupowych w fakturze vat marża
– dodanie hurtowni AutoComplex z Brodnicy do importu przez API z Falcona.
Dla hurtowni już działał import przez API ale dla Moto Profilu. Dodatkowo hurtownia pracuje na FALCON.
– poprawienie wyświetlania loga w przechowalniach
– hurtownia Inter Cars w pliku faktury dodała kod GTU – jeśli w importowanej pozycji jest zapisany kod GTU
jest on zapisywany dla pozycji
– dodany import z hurtowni AUTOS z Solca Kujawskiego – plik XML