Aktualizacja 3.72.10

wersja 3.72.10
– aktualizacja JPK_FA dla faktur marża
– aktualizacja kalendarza przechowalni
– dopisane brutto w rozliczeniach pracowników
– dodano wydruk z faktur z pozycjami z wprowadzonym GTU
– na liście dokumentów zakupu dodano znacznik, który informuje o przeniesieniu pozycji do zlecenia
– w dokumencie zakupu dodano możliwość nakładania marży na pozycje z dokumentu
– w raporcie rozliczanie pracownika dodano możliwość wyboru statusu zleceń
– Przerobione wyświetlanie raportów
– Dodano pole „Zarobek na raporcie pracowników” > Rozliczanie pracowników
– Dodano wyszukiwanie po danym statusie zlecenia na > Rozliczanie pracowników
– Ukryto CRM na raportach
– Poprawka importu w nowym Auto Partnerze
– Aktualizacja logo Gordona w widoku
– Aktualizacja widoczności hurtowni Auto Partner na liście konfiguracji WS dla brandów
– Dodano WS dla hurtowni Auto mix
– Poprawiono błąd vat podczas importu z hurtowni Auto Lipiec