Aktualizacja 3.72.19 – 3.72.20

wersja 3.72.20
– aktualizacja dla raportów kasowych

wersja 3.72.19
– aktualizacja importu xTech
– aktualizacja JPK_VAT_7
– w dostawach na liście przyjmowanych towarów dodano informację o kodzie GTU
– Inwentaryzacja :
– podczas wprowadzania ilości przecinek zamienia się na kropkę od razu po przekazaniu wartości.
– podczas wprowadzania ilości liczba zostaje zaokrąglona do 3 miejsc po przecinku po przekazaniu wartości.
– dodano możliwość usunięcia z pamięci otwartej inwentaryzacji pozycji poprzez usunięcie wartości,
dzięki czemu raz wprowadzona i skasowana wartość uwzględnia zmiany dokonane w kartotekach systemowych
po rozpoczęciu inwentaryzacji.