Aktualizacja 3.72.21 – 3.72.22

wersja 3.72.22
– aktualizacja dla importu dokumentów z hurtowni:
– ABAK z Katowic

– GORDON (csv)
– dodano import z Wz
– dodano import z Zamówień
– w plikach faktur pojawił się symbol GTU
jest teraz przypisywany do pozycji

– Amibo z Gorlic (csv) /faktury, wz/
– poprawiono błąd generowania faktury do pliku PDF

wersja 3.72.21
– aktualizacja struktury tabeli walut. W niektórych przypadkach
na wydruku faktury kurs waluty mógł pojawiać się jako dłuższy ciąg cyfr po przecinku
– aktualizacja importu z hurtowni Inter-Team.
– personalizacja TJ