Aktualizacja warsztat24 – wersja 2.75

Aktualizacja Warsztat24

  1. Włączona wymagalność pola nazwy użytkownika
  2. Dodane sumowanie wartości zleceń na stronie
  3. Usunięto zbędne indeksy pól
  4. Zmiana na fakturze z odbiorcy na nabywcę
  5. Dodano na fakturze informację o nr VIN – jeśli wyłączy się informacje o marce auta ta informacja również nie będzie pokazywana
  6. Przy wystawianiu faktury udostępniono możliwość włączenia/wyłączenia informacji o numerze zlecenia
  7. Poprawiono liczenie pozycji na fakturze. Udostępniono wprowadzenie ilości w przecinkach
  8. Dodano możliwość wprowadzenia opłaty ewidencyjnej – zmiana dotyczy stacji diagnostycznych. Wystarczy w zleceniu dodać pozycję , której nazwa zaczyna się od OPŁATA EWIDENCYJNA lub opłata ewidencyjna i wprowadzić cenę. System na fakturze nie pokaże tej opłaty jako pozycji tylko doda jako tekst. Dodatkowo wartość opłaty doliczona jest do faktury.